Rekenkamer Assen onderzoekt WMO

Gemeentehuis van Assen.

De Rekenkamercommissie Assen start een onderzoek naar de effectiviteit van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in de gemeente.

Het onderwerp werd aangedragen door onder meer PvdA en CDA. Assen moet, net als andere gemeenten, met minder geld de WMO regelen sinds de transities vorig jaar. De commissie wil uitzoeken of het gekozen beleid van Assen effectief is en wat de ervaringen van gebruikers zijn. ,,De Rekenkamercommissie constateert dat er veel signalen van verontruste burgers zijn over gewijzigde indicaties en hoge eigen bijdrages’’, schrijft de commissie.