Rekenkamer: geen onderzoek naar kostenverdeling ambtelijke organisatie Hoogeveen/De Wolden

Het gemeentehuis in Hoogeveen. Foto: André Weima

De Hoogeveense Rekenkamer doet geen onderzoek naar de kostenverdeling binnen de ambtelijke samenwerkingsorganisatie Hoogeveen/De Wolden, zolang daar geen ruime raadsmeerderheid voor is. Dat schrijft voorzitter Arie Teeuw aan de gemeenteraad.

In Hoogeveen is er geen politieke meerderheid voor zo’n onderzoek. Alleen de zes oppositiepartijen in de gemeenteraad (13 van de 31 zetels) willen dat de gemeentelijke Rekenkamercommissie de kostenverdeling binnen de ambtelijke samenwerkingsorganisatie (SWO) met De Wolden tegen het licht houdt. Collegepartijen CDA, Gemeentebelangen en de ChristenUnie zien er niets in.

‘Niet realistisch’

Volgens de VVD, dat het voorstel voor een Rekenkameronderzoek initieerde, is de huidige verdeling van kosten binnen de ambtelijke organisatie niet realistisch gezien het aantal inwoners en de oppervlakte van beide gemeenten. Hoogeveen hoest 70 procent op, zo’n 40 miljoen euro, tegenover 30 procent voor De Wolden (16 miljoen euro).

De VVD opperde een maand geleden een verdeelsleutel van 60/40 procent. Dat zou Hoogeveen wel 6 miljoen euro kunnen besparen, meenden de liberalen. Een precaire constatering, want de rekening komt dan bij de ‘buurman’ te liggen.

Financiële onderbouwing?

Een motie van de VVD, gesteund door door PvdA, D66, SGP, GroenLinks en SP, kreeg twee weken geleden geen meerderheid omdat coalitiepartijen CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie er niets voor voelen. Ze zien geen aanleiding voor een onderzoek en missen de (aangekondigde) financiële onderbouwing. Volgens Gemeentebelangen blust de VVD nu een zelf aangestoken brand .

In de brief aan de gemeenteraad schrijft voorzitter Arie Teeuw dat de Hoogeveense Rekenkamer er voor de hele gemeenteraad is en niet alleen voor de oppositie of de coalitie.

,,Wij doen onderzoeken met een dergelijke politiek-bestuurlijke lading alleen als een grote meerderheid, met een brede vertegenwoordiging van alle partijen, van de raad ons dat vraagt.’’

Politieke gevoeligheid

Volgens Teeuw is dat gelet op de politieke gevoeligheid van het onderwerp ‘zeer relevant’. ,,We wachten met belangstelling af of uw raad in ruime meerderheid en met een brede vertegenwoordiging met een dergelijk voorstel, inclusief benodigd budget, komt.’’

De Hoogeveense Rekenkamercommissie hanteert bij verzoeken vanuit de raad ook bepaalde selectiecriteria. Het gaat dan onder meer over het (algemene) belang, de toegevoegde waarde voor de samenleving en ‘gerede twijfel’ over de doelmatigheid, doeltreffendheid en/of rechtmatigheid van het gevoerde gemeentebestuur.

Ook wordt gekeken of het onderzoek de controlerende rol van de raad versterkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu