Onderzoek naar kostenverdeling ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen krijgt hoon

De oppositie in Hoogeveen wil dat de Rekenkamercommissie onderzoek doet naar de verdeling van kosten binnen de ambtelijke samenwerkingsorganisatie met De Wolden Foto: André Weima

De oppositie in de gemeenteraad van Hoogeveen wil dat de Rekenkamercommissie onderzoek doet naar de kostenverdeling binnen de ambtelijke samenwerkingsorganisatie met De Wolden (SWO). Het voorstel ontmoette vooral hoon.

Twee weken geleden kieperde het VVD-raadslid Roelof Bisschop een hunebed in de Hoogeveense Vaart met de mededeling dat Hoogeveen wel 6 miljoen euro op de SWO kan besparen. De rekening zou dan bij ‘buurman’ De Wolden komen te liggen.

Volgens de VVD is de huidige verdeling van kosten tussen beide gemeenten (70 procent voor Hoogeveen en 30 procent voor De Wolden) niet realistisch gezien het aantal inwoners en de oppervlakte van beide gemeenten. ,,Een inwoner van Hoogeveen betaalt nu veel meer dan een inwoner van De Wolden’’, sprak Bisschop, die een verdeelsleutel van 60/40 procent opperde.

Geen onderbouwing

Die percentages en het te besparen bedrag ontbraken donderdagavond in de motie, die mede gesteund werd door PvdA, D66, SGP, GroenLinks en SP. De VVD heeft geen heldere onderbouwing van de 6 miljoen euro besparing en dringt nu aan op onderzoek door de Rekenkamer.

CDA, Gemeentebelangen en ChristenUnie hadden daar ‘geen enkele behoefte’ aan. Het CDA noemde het gebrek aan een degelijke onderbouwing ‘jammerlijk’. Gemeentebelangen had een plan verwacht. ,,Maar wat nu op tafel ligt is nog niet eens het begin van een plan’’, sneerde raadslid Aron Sieders.

VVD-raadslid Bisschop liet niettemin weten toch een verzoek in te dienen bij de Rekenkamercommissie. ,,En dan zien we wel wat daar mee gebeurt.’’

Periodiek discussie

Vooral in Hoogeveen borrelt de discussie over de kosten, effectiviteit en werksfeer binnen de ambtelijke organisatie periodiek op. Vorig jaar nog zorgde een anonieme brief over een vermeende angstcultuur binnen de afdeling Dienstverlening voor onrust.

Wat de kosten van de ambtelijke samenwerkingsorganisatie betreft, scharen de colleges van burgemeester en wethouders van Hoogeveen en De Wolden zich pal achter de huidige verdeelsleutel tussen beide gemeenten.

De twee gemeenten hebben sinds 2015 een samenwerkingsorganisatie om kosten te besparen op het ambtelijk apparaat. Omdat de gemeente Hoogeveen kampt met financiële problemen en dit jaar 6 miljoen euro gaat bezuinigen, stelde de fractie van de VVD in Hoogeveen voor te kijken naar de kostenverdeling tussen beide gemeenten. Als alternatief bezuinigingsplan.

‘Onbespreekbaar’

Het college van Hoogeveen vindt het opnieuw opstellen van een verdeelsleutel onbespreekbaar. Burgemeester Roger de Groot van De Wolden wil er evenmin aan tornen, liet hij donderdagavond in de raad weten.

De fracties in De Wolden waren niet mals over het ontstane beeld. Volgens Jaap Wiechers (ChristenUnie) is dit niet de weg die de gemeente Hoogeveen moet willen bewandelen. Voor het CDA was het helder: ,,De Wolden draait niet op voor de problemen van Hoogeveen.”

‘Slecht’

Eerder kondigde de fractie van Gemeentebelangen al aan dat signalen zoals die van VVD Hoogeveen slecht zijn. ,,Met het continue aan de poten zagen wordt wat Gemeentebelangen betreft deze samenwerking wel heel erg op de proef gesteld.”

Nieuws

Meest gelezen

menu