Rendo neemt Glasvezel De Wolden over, inclusief het 'wij-gevoel'

Met zogeheten veegacties gingen vrijwilligers van deur tot deur om voldoende abonnees over de streep te trekken, zoals hier in De Wijk. Foto: archief Gerrit Boer

De vrijwilligers van Glasvezel De Wolden hebben hun kindje uit handen gegeven. Netwerkbedrijf Rendo, dat al aandeelhouder was, neemt hun belang in het bedrijf over.

Met de overname van de aandelen van de Stichting Glasvezel De Wolden (GDW) zijn Rendo en de gemeente De Wolden nog de enige aandeelhouders.

Rendo-directeur Eddy Veenstra zegt de aandelen te hebben overgenomen inclusief het ‘wij-gevoel’. ,,Als regionaal netwerkbeheerder staan wij sowieso dicht bij onze klanten. Wij staan voor het wij-gevoel en willen dat ook vasthouden. Wij zullen het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk verder professionaliseren, maar ook luisteren naar de vrijwilligers, die zitting nemen in de raad van advies. Dat is alleen maar goed.’’

Rendo betaalt een zeker bedrag aan de stichting, dat wordt gebruikt voor nieuwe gebruiks- en toepassingsmogelijkheden van het netwerk. De dorps- en belangenverenigingen in de gemeente worden gevraagd ideeën aan te dragen.

Vrijwilligers leverden een waar huzarenstukje

Met de voorbereidingen, aanleg en voltooiing van het netwerk leverden de vrijwilligers een waar huzarenstukje. Ze zorgden ervoor dat de ambitie voor supersnel internet breed werd gedragen en wisten voldoende mensen over de streep te trekken om de aanleg mogelijk te maken. Zonder aansluitkosten, dus voor iedereen toegankelijk. Glasvezel De Wolden werd ‘ons netwerk’.

En nu geven ze hun kindje uit handen. ,,Het is geen burgerinitiatief meer. Dat is aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant niet meer dan logisch’’, zegt Gerhard Kippers, vrijwilliger van het eerste uur, die in 2016 directeur werd van Glasvezel De Wolden BV. Bert Meijerink is door Rendo naar voren geschoven als nieuwe directeur.

Vijf heel lange jaren

Kippers: ,,Vanaf 2014 zijn we met heel veel vrijwilligers heel druk geweest met de realisatie van het netwerk. Dat is een heel lange periode gebleken. Het begon voor veel vrijwilligers op werk te lijken. Toen het snelle internet was gerealiseerd, hadden we ons doel bereikt. Ik heb toen intensieve gesprekken gevoerd met de vrijwilligers: wil je veel tijd en energie blijven steken in de verdere professionalisering van het beheer en onderhoud? De algemene teneur was dat mensen toch ook graag meer tijd aan kinderen en kleinkinderen wilden besteden.’’

Een jaar hebben Kippers en de zijnen gewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van Glasvezel De Wolden. ,,Het was hún project, hún netwerk. Dat geef je niet zo maar uit handen. Voor een beter en efficiënter beheer is schaalvergroting een logische stap. En omdat Rendo al aandeelhouder was, hebben we samen de toekomst verkend en zijn we op deze aandelenoverdracht uitgekomen.’’

Omdat de grote spelers op de glasvezelmarkt het platteland links lieten liggen, is in Drenthe gekozen voor een aanpak van onderaf. Na diepgaand onderzoek kwam deze krant eerder tot de conclusie dat lokale burgerinitiatieven, voor en door de bevolking, ten onder zouden kunnen gaan aan hun eigen succes. Dat er steeds meer werk op de welwillende vrijwilligers af zou komen en dat het moeilijk en mogelijk zelfs onmogelijk zou zijn om zich staande te houden tussen de grote telecompartijen.

Wel opschalen, maar Rendo wil dicht bij de mensen blijven

Vrijwilligers reageerden woedend op de bevindingen van deze krant. Inmiddels is Westerveld op Glas (WoG) overgenomen door KPN en GDW door Rendo, dat naast het netwerk voor gas en elektriciteit in glasvezel een derde, steeds belangrijker wordende pijler onder het bedrijf ziet. Veenstra: ,,Inmiddels zijn we in dertien gemeenten in Drenthe en Overijssel betrokken bij de realisatie van glasvezel. Opschaling is een goede manier om tot een beter product te komen, maar als regionaal bedrijf kunnen we dat dicht bij de mensen organiseren.’’

Kippers was directeur in De Wolden en is dat nog steeds bij Glasvezel Zuidenveld in de gemeente Coevorden. ,,Daar is gekozen voor dezelfde aanpak als in De Wolden met Rendo als partner. Eind volgend jaar hopen we het netwerk gereed te hebben. En ja, we denken nu al na over hoe we dan verder gaan. Het was en is niet mijn insteek om tot in lengte van jaren directeur van een glasvezelinitiatief te zijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu