Rode cijfers in De Wolden: tekort van ruim 9 ton

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

De Wolden sluit 2019 af met een tekort van 920.000 euro. Vooral voor de Wmo, jeugdzorg en afvalinzameling was de gemeente aanzienlijk meer geld kwijt.

Ook voor dit jaar koerst de gemeente af op een tekort, zo maakte het college van B en W donderdagmiddag bekend. Om het tij te keren, komt wethouder Jan van ‘t Zand (Gemeentebelangen) in juni met een pakket aan maatregelen. Over de aard van de maatregelen kon hij nog niets zeggen. ,,Er moet iets gebeuren, want dit kan niet tot in lengte van jaren doorgaan. Het plan van aanpak is gericht op het terugkrijgen van de financiële balans.’’

Jeugdzorg grootste uitschieter

De grootste uitschieter is de jeugdzorg. Daar gaf de gemeente ruim zeven ton meer aan uit dan was begroot. Maar ook de uitgaven voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beginnen volgens Van ‘t Zand ‘die verschijnselen’ te vertonen.

,,Voorheen was de eigen bijdrage voor huishoudelijke en schoonmaakhulp inkomensgebonden. De gemeenteraad heeft gemeend een maximum te moeten invoeren en dat betekent dat de bijdrage van de gemeente fors omhoog is gegaan. Dat zal voor dit lopende jaar nog meer zijn’’, aldus Van ‘t Zand.

Inzameling pmd-afval kostte aanzienlijk meer

Ook de inzameling van afval kostte de gemeente vorig jaar aanzienlijk meer: ongeveer vier ton. Vooral de inzameling van plastic en metalen verpakkingen en drankpakken (pmd). ,,Er werden meer pmd-ladingen afgekeurd. Die konden niet worden hergebruikt en moesten als restafval worden gestort. Deze ladingen leverden dus niets op. Integendeel, we moesten stortkosten betalen én we liepen de vergoeding van de verpakkingsindustrie mis.’’

Hoewel er meer aanvragen waren, ontving de gemeente toch een ton minder aan bouwleges. ,,Omdat er geen grote projecten bij zaten, waren de opbrengsten lager dan in andere jaren’’, verduidelijkte wethouder Gerrie Hempen (Gemeentebelangen).

Het negatieve resultaat kondigde zich al eerder aan, maar pakte uiteindelijk groter uit dan was verwacht. Een lichtpuntje is volgens burgemeester Roger de Groot (CDA) dat de samenwerking met buurgemeente Hoogeveen bijna 685.000 euro opleverde. Daarvan gaat 30 procent naar De Wolden en 70 procent naar Hoogeveen. In de gemeenteraad van Hoogeveen gaan stemmen op in het vervolg een verdeelsleutel van 40/60 te hanteren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu