Rode cijfers in De Wolden: tekort van ruim 9 ton

Het gemeentehuis van De Wolden in Zuidwolde. Foto: archief Jacob Melissen

De Wolden sluit 2019 af met een tekort van 920.000 euro. Vooral voor de Wmo, jeugdzorg en afvalinzameling was de gemeente aanzienlijk meer geld kwijt.

Ook voor dit jaar koerst de gemeente af op een tekort, zo maakte het college van B en W donderdagmiddag bekend. Om het tij te keren, komt wethouder Jan van ‘t Zand (Gemeentebelangen) in juni met een pakket aan maatregelen. Over de aard van de maatregelen kon hij nog niets zeggen. ,,Er moet iets gebeuren, want dit kan niet tot in lengte van jaren doorgaan. Het plan van aanpak is gericht op het terugkrijgen van de financiële balans.’’

Jeugdzorg grootste uitschieter