Roep om parkeerverbod vrachtwagens Ossebroeken

Foto Archief DvhN

Geparkeerde vrachtwagens, -aanhangers en containers op de doorgaande weg over bedrijventerrein Ossebroeken in Beilen zorgen volgens de VVD voor levensgevaarlijke situaties.

Geparkeerde vrachtwagens, -aanhangers en containers op de doorgaande weg over bedrijventerrein Ossebroeken in Beilen zorgen volgens de VVD voor levensgevaarlijke situaties.

Onverlicht
De liberalen in Midden-Drenthe hebben vragen gesteld over deze situatie aan het college van B en W. VVD-raadslid Henk de Weerd treft regelmatig geparkeerde vrachtwagens, -aanhangers en containerbakken aan op de gelijknamige weg over Ossebroeken. ,,In het donker levert dat zeer gevaarlijke situaties op, vooral als de voertuigen en objecten onverlicht zijn. Ze doemen dan ineens uit het duister op. Dat moeten we niet willen.''

Oplossingen
Zijn partij vraagt het college serieus te kijken naar andere oplossingen of het instellen van een parkeerverbod. De Weerd: ,,We zijn niet de enige partij die zich hier druk over maakt. In het verleden heeft Gemeentebelangen de kwestie ook al eens aangekaart. Die partij pleitte toen voor de aanleg van een bewaakt parkeerterrein, zoals bijvoorbeeld in Rogat. Maar dat was ons een stap te ver.''

De VVD hoopt dat er andere mogelijkheden zijn om geparkeerde vrachtwagens van de doorgaande weg over het bedrijventerrein te weren. Raadslid De Weerd heeft geen panklare oplossing voor het probleem. ,,Misschien kan het langs andere wegen'', oppert hij. ,,Laat het college er maar eens creatief naar kijken.''

Parkeerverbod
Het instellen van een parkeerverbod op de weg Ossebroeken acht de VVD'er wel een reële optie. ,,Nu geldt dat niet'', weet De Weerd. Zijn partij vraagt het college ook handhavend op te treden bij overlast van geparkeerde (onverlichte) vrachtwagens, met inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). De kwestie leeft wel, meent De Weerd. ,,Na het indienen van onze vragen kregen we al bijval van andere partijen.''

De gemeente Midden-Drenthe erkent dat af en toe vrachtwagens op de Ossebroeken geparkeerd worden. ,,Dat mag ook'', zegt gemeentewoordvoerster Miriam Fokkema. ,,We krijgen echter geen signalen dat het gevaarlijke situaties oplevert. Niettemin zullen we serieus naar de situatie kijken en de VVD antwoord geven.''

De indruk bestaat dat de parkeerperikelen niet tot (extra) ongelukken hebben geleid, maar de politie kon dat beeld gisteren niet met cijfers staven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu