Rolde blind voor slechtzienden

Bij het ontwerp van de nieuwe inrichting van het centrum van Rolde is een hele groep gebruikers vergeten: de blinden en slechtzienden. Het dorp was voorzien van blindengeleidelijnen in de vorm van ribbeltegels, maar die zijn nu weg.

Het centrum van Rolde.

Het centrum van Rolde.

Shared space

Navraag leert dat de keuze voor het zogenoemde ‘shared space principe’ bij de herinrichting van het centrum de boosdoener is. Doordat het wegdek tussen de gevels overal hetzelfde is worden alle weggebruikers gedwongen rekening met elkaar te houden; de gebied wordt gedeeld. Opzet is de snelheid te remmen, autoverkeer te ontmoedigen, de veiligheid te verbeteren en het gebied te verfraaien. Volgens wethouder Henk Heijerman passen in die opzet geen blindengeleidelijnen, zoals het bij die keuze ook geen pas geeft om een zebrapad aan te leggen.

De weg kwijt

De wethouder wil eerst afwachten wat de ervaringen zijn met de nieuwe inrichting van het centrum van Rolde, voordat er een aannemer aan de slag gaat met veranderingen. Maar er is al een uitzondering toegezegd. Omdat de inrichting in Rolde geen merkbaar effect heeft op de snelheid en het gevoel van onveiligheid voor veel voetgangers alleen maar groter is geworden heeft Heijerman beloofd dat het zebrapad bij de Albert Heijn zo snel mogelijk terug komt. De fractie van de PvdA in de raad van Aa en Hunze vindt dat datzelfde moet gelden voor de blindengeleidelijnen. De fractie vindt het geen pas geven dat een hele groep de weg kwijt raakt in het centrum van Rolde. Juist in dat dorp knelt het extra door de aanwezigheid van het Hendrik Kokhuis, een tehuis voor blinde en slechtziende ouderen.

De aanwezigheid van dat tehuis was ook de reden dat Rolde voorzien was van de speciale looproutes. De meeste bewoners van dat tehuis zijn inmiddels op een leeftijd dat ze die heel vaak meer zelfstandig het dorp in gaan, maar het wordt ook bij het Hendrik Kokhuis als een gemis ervaren dat de geleidelijnen zijn verdwenen. Als het niet voor de eigen bewoners is dan wel voor andere slechtziende bezoekers van het dorpscentrum.

Ontbreken van subsidiemogelijkheden

Ex-voorzitter Lammert de Jonge van de Drentse vereniging van Blinden en Slechtzienden stel dat de ‘shared spacetrend’ voor mensen met een oogprobleem een crime is. Ook blindengeleidehonden zijn in dergelijke gebieden de weg kwijt door het ontbreken van de hoogteverschillen en contrast. De Jonge - zelf blinde - meldt dat hij al de gemeente Aa en Hunze al in vroeg stadium heeft gewezen op het belang van voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Dat dat geen effect heeft gehad wijt hij aan het ontbreken van subsidiemogelijkheden.

De PvdA-fractie heeft het idee dat het ontbreekt aan een actieve houding van het college bij het aanbrengen van voorzieningen voor gehandicapten. De fractie wijst op het bestaan van een VN-verdrag voor het toegankelijk maken van openbare ruimten en gebouwen, waarvan verwacht wordt dat gemeenten daarop inspelen. Dat het gemis van gehandicaptenvoorzieningen in het centrum van Rolde bij het maken van het plan geen aandacht heeft gekregen verklaart PvdA-raadslid Henk Santes met het feit dat de hele discussie ging over verkeersveiligheid en ontmoediging voor vrachtverkeer. ,,We gingen er van uit dat die blindengeleidelijnen gewoon weer terug kwamen, net als lantaarnpalen en riool.’’ Aa en Hunze heeft sinds 2010 geen gehandicaptenplatform meer.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu