Rolde en Gieten houden last van lawaai

De dorpen Rolde en Gieten houden last van lawaai door snelverkeer. Het lawaai van de N33 en de N34 is niet luid genoeg voor echte maatregelen.

De gemeente Aa en Hunze zegt niet meer te kunnen doen dan aanplant van extra groen langs de plekken die de ernstigste klachten veroorzaken.

Vanuit de gemeenteraad is sterk aangedrongen op maatregelen, maar volgens wethouder Co Lambert zijn zowel Rijkswaterstaat als de provincie als beheerders van respectievelijk N33 en N34 niet bereid te investeren in geluidsschermen of andere lawaaibeperkingen. Rijkswaterstaat is wel bereid om mee te betalen aan aanplant van bomen tussen de de N33 en het dorp Rolde. Dat is dan compensatie voor het kappen van groen voor de verbreding van de N33. Probleem is nog wel dat er grond moet worden aangekocht.

Bij Gieten klagen bewoners over dubbel lawaai: van N33 en N34.

Beducht

Provincie en Rijkswaterstaat zijn erg beducht om toch mee te werken aan maatregelen als de geluidsnormen niet worden overschreden, omdat er dan nog veel meer plekken langs de autowegen dezelfde behandeling kunnen vragen.

B en W van Aa en Hunze hebben een half miljoen euro beschikbaar voor maatregelen, maar afdoende geluidswering kost een veelvoud.

Scherm

Het plan is nu om de bestaande wal langs de N33 bij Gieten (richting Veendam) wat op te hogen en eventueel een scherm te plaatsen. Daar maken vrachtwagens veel lawaai omdat ze daar vanuit de onderdoorgang bij de rotonde weer omhoog moeten.

Voor de kant van de N34 willen burgemeester en wethouders wachten op het plan van de provincie voor een aanpassing van de rotonde.

Nieuws

Meest gelezen

menu