Ruim 2,2 miljoen op tafel om theater De Tamboer (nogmaals) te verspijkeren

Er wordt andermaal voor een paar miljoen onderhoud gepleegd aan De Tamboer. FOTO ARCHIEF DVHN

De gemeente Hoogeveen trekt ruim 2,2 miljoen uit om achterstallig onderhoud aan theater De Tamboer weg te werken. Dat heeft de raad donderdagavond besloten.

Het geld is onder meer bedoeld voor een ‘audiovisuele reparatie’. Het theater heeft in toenemende mate te kampen met problemen met licht en geluid. Ook vloeren en theaterdoeken zijn aan vervanging toe. De stoelen in de zalen ondergaan een opknapbeurt: ze krijgen nieuwe vering en worden opnieuw bekleed. De in De Tamboer optredende artiesten kunnen comfortabeler kleedkamers tegemoet zien.

Twee weken geleden kauwde de raad al geruime tijd op het gevraagde extra onderhoudsbudget. Ook al werden toen kritische noten gekraakt, er tekende zich meteen al een ruime meerderheid af vóór het voorstel.

Concurrentie van nieuwe Drentse theaters

De raad zit weliswaar in zijn maag met de nieuwe miljoeneninjectie, maar beseft dat het theater anders zijn aantrekkelijkheid verliest. De afgelopen jaren werd MartiniPlaza in Groningen verbouwd en kwamen er elders in Drenthe moderne, nieuwe theaters bij: De Nieuwe Kolk in Assen en het Atlas Theater in Emmen. ,,Het is dus een soort van moetje”, vatte VVD-raadslid Debbie Bruijn het in die vergadering samen.

Donderdagavond maakte de raad er weinig woorden meer aan vuil. Alleen de SGP, die twee weken terug van alle raadsfracties al het meest kritisch was, hield voet bij stuk. ,,In tien jaar tijd is er wel heel veel gemeenschapsgeld in dit theater gestoken”, wond Brand van Rijn er geen doekjes om. Een jaar geleden nog kreeg het theater een financiële injectie van ruim acht ton. Ook werd een lening van bijna vier ton kwijtgescholden en ontving De Tamboer een extra subsidie van twee ton.

De SGP-er zei er ‘geen vertrouwen’ in te hebben dat het theater met de 2,2 miljoen euro het lek boven water heeft. Hij stemde als enige raadslid tegen.

Voorstellen voor verdere bijdragen vanaf 2019

De gemeente had de 2,2 miljoen niet begroot en wil het bedrag in één keer ten laste brengen van de algemene reserve. Dit najaar komen B en W met voorstellen voor verdere bijdragen aan het theater vanaf 2019.

Nieuws

Meest gelezen

menu