Ruzie in top Rekenkamer

Een conflict tussen de directeur en de bestuursvoorzitter heeft de productie van de Noordelijke Rekenkamer de afgelopen jaren nadelig beïnvloed.

Medewerkers van de Rekenkamer gaan al langere tijd gebukt onder de ruzie. Dat schrijven ze in twee brandbrieven die in het bezit zijn van Dagblad van het Noorden .

Een daarvan is gericht aan de Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Hem wordt tweemaal (februari 2015 en 11 januari 2016) verzocht in te grijpen in het conflict tussen directeur Michiel Herweijer en bestuursvoorzitter Ad Nijhuis.

,,Dit is niet mijn zaak’’, zegt Tichelaar. ,,Ik heb dit doorgegeven aan het bestuur en de programmaraad.’’

De Noordelijke Rekenkamer schrijft voor Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Drenthe onderzoeksrapporten naar het gevoerde provinciebeleid. Ze staat onder leiding van een college van bestuur dat op regelmatige basis overlegt met een afvaardiging van de Statenleden van de drie provincies: de programmaraad.

Dringend verzoek te vertrekken
De pijlen van de medewerkers, die samen met Herweijer de onderzoeken uitvoeren, zijn gericht op bestuursvoorzitter Nijhuis. In een brief van 21 januari jongstleden aan de programmaraad, ondertekend door vier van de vijf medewerkers, wordt gevraagd om Nijhuis ‘dringend te verzoeken zijn functie zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen.’

Geen van de betrokkenen wil zeggen waar het conflict tussen Herweijer (voormalig hoogleraar aan de RUG) en Nijhuis (oud-Tweede Kamerlid namens de VVD) concreet over gaat. Twee medewerkers meldden zich voor langere tijd ziek. Burn-out en overspannen, staat in de brieven, als gevolg van het conflict tussen beide mannen. De P&O-adviseur van de provincie Drenthe, waar de medewerkers formeel in dienst zijn, is begin 2014 voor het eerst op de hoogte gesteld van het conflict en dat medewerkers er last van hebben.

,,Ik ben verantwoordelijk voor het personeel’’, zegt Herweijer. ,,Dat mensen er zo onder hebben geleden, is erg vervelend.’’

Op elkaars stoel zitten
Volgens Fries Statenlid Remco van Maurik, voorzitter van de programmaraad, is voor beide mannen niet helemaal duidelijk wat de rol is van de directeur en die van de bestuursvoorzitter. Dat werkt waarschijnlijk in de hand dat ze al langere tijd op elkaars stoel willen zitten. ,,Ik weet niet of het twee botsende ego’s zijn. Wij hebben tegen het bestuur gezegd: los dit op’’, zegt hij. Van Maurik verzekert dat het conflict de kwaliteit van de onderzoeksrapporten de afgelopen twee jaar niet heeft beïnvloed.

De medewerkers schrijven echter iets anders.

In de brief staat: ‘Het algemene belang van een goed functionerende Rekenkamer lijkt (...) al geruime tijd volledig buiten beeld. Hierdoor is niet alleen de productie afgenomen, ook heeft het conflict geleid tot hoge kosten en persoonlijke schade.’

Een conflictje
Herweijer wil het woord conflict graag verkleinen tot ‘conflictje’. ,,En sinds deze week kunnen we weer door één deur’’, zegt hij. ,,We hebben stevige meningsverschillen, maar na vierenhalf jaar gaat ook dat laatste half jaar samenwerken prima lukken.’’

Bestuursvoorzitter Ad Nijhuis vertrekt namelijk in de zomer. Donderdagavond zijn alle Statenleden daar over geïnformeerd. Nijhuis was zelf niet bereikbaar voor een reactie. Zijn bestuurstermijn loopt nog tot 31 december 2016, maar Van Maurik bevestigt dat in juli twee nieuwe bestuursleden worden beëdigd, onder wie een vervanger voor Nijhuis. Volgens Van Maurik heeft dit niets te maken met het conflict. De vacatures worden binnenkort opengesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu