Ruzie om parkeren in Asser Esstraat

De Esstraat in Assen. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Busjes die kriskras op de weg staan, vaak ook nog eens half op de stoep geparkeerd. Bewoner R. Boer van de Esstraat is er helemaal klaar mee.

De busjes behoren tot de Stichting Phusis die mensen met een licht verstandelijke beperking of gedragsproblemen ondersteunt. Phusis is gevestigd aan de Esstraat 1a.

Aan Phusis zijn vorig jaar vijftien parkeervergunningen afgegeven: tien voor werknemers en vijf voor bezoekers. Voor dit jaar zijn tien vergunningen door de gemeente verleend.

Leefbaarheid aangetast
Veel te veel, aldus bewoner Boer die er in een brief aan de Algemene Commissie Bezwaarschriften op wijst dat dit verstrekkende gevolgen heeft voor het parkeergedrag en de parkeerdruk in het smalle straatje in de Asser wijk Oud-Zuid. ,,De leefbaarheid en de woonsituatie in de Esstraat worden aangetast.’’

De gemeente Assen zegt dat aan het aantal verleende vergunningen niet veel kan worden gedaan. De regel is dat in een parkeerzone aan bedrijven met tien werknemers tien parkeerpassen worden toegekend. De gemeente erkent dat dit een grote druk legt op het woonklimaat.

Gesprek
De gemeente wijst er op dat de parkeervergunning geldt voor de hele wijk. Het parkeergedrag is in een gesprek met Phusis aan de orde gesteld. Phusis wilde ook met Boer in gesprek om tot een voor beide partijen wenselijke oplossing te komen. Hij had daar geen behoefte aan.

Het bezwaarschrift van Boer is door de gemeente ongegrond verklaard. De bezwaarcommissie spreekt zich er binnenkort over uit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu