SP Hoogeveen vindt dat gemeente moet toezien op veilig werken in thuiszorg en jeugdhulp

Signalen over onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen in de thuiszorg en jeugdhulp Foto: AFP

De SP in Hoogeveen zegt ‘signalen’ van thuiszorgmedewerkers te krijgen over onvoldoende beschermingsmiddelen in relatie tot het coronavirus. De partij wil dat de gemeente een actieve rol speelt.

De SP dringt er bij Hoogeveen op aan na te gaan of overal veilig gewerkt kan worden. ,,De situatie is niet overal gelijk’’, stelt fractievoorzitter Jutta van den Oord.

Volgens haar is een actieve aanpak nodig. ,,Dat geldt voor sectoren waar de gemeente rechtstreeks verantwoordelijk voor is zoals de thuiszorg en de jeugdhulp.’’

Vragen

De SP heeft al eerder schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp en kondigt voor de raadsvergadering van donderdag aanvullende mondelinge vragen aan.

Volgens de gemeente zijn er vanwege het coronavirus geen inwoners die verstoken blijven van huishoudelijke zorg of wijkverpleging. Hoogeveen heeft zorgaanbieders gevraagd eventuele problemen te melden.

,,Als gevolg hiervan wordt soms zorg omgezet naar een andere aanbieder’’ stelt het college. Ook wordt soms een andere vorm van zorg ingezet, zoals individuele begeleiding in plaats van dagbesteding.

Die gemeentelijke vinger aan de pols gaat de SP niet ver genoeg, omdat de partij signalen heeft ontvangen over onvoldoende beschermingsmiddelen voor medewerkers en cliënten.

Handen in de zakken

,,Applaus voor de zorgmedewerkers is prachtig’’, constateert fractievoorzitter Van den Oord. ,,Maar met je handen in de zakken staan als er iets geregeld moet worden lijkt ons geen goede zaak”.

De gemeente Hoogeveen zegt de geluiden over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen niet te kennen. ,,Indien nodig kan dit worden voorgelegd aan de veiligheidsregio’’, schrijft het college.

Nieuws

Meest gelezen

menu