SP-leden polsen op station Emmen hoe het staat met de veiligheid in treinen op Vechtdallijn (waar veiligelanders voor overlast zorgen)

Meerdere leden van de SP schoten zaterdag reizigers en medewerkers van Arriva aan op het station van Emmen. Zij willen weten hoe het staat met de veiligheid in de treinen van de Vechtdallijn (tussen Emmen en Zwolle). Dat criminele veiligelanders daar grotendeels voor verantwoordelijk zijn, daar wil SP-statenlid Eva Schaaij nog geen voorschot op nemen.

Eva Schaaij in gesprek met een treinreiziger op station Emmen

Eva Schaaij in gesprek met een treinreiziger op station Emmen

Schaaij wil dat eerst zelf horen en onderzoeken. Volgens de SP zijn er in ieder geval signalen dat er vaak genoeg overlast is op het spoortraject tussen Emmen en Zwolle. Maar over het hoe en wat, willen ze eerst een eigen onderzoek uitvoeren.

Vervoersbedrijf Arriva zet inmiddels al bodycams in om overlast van zogeheten veiligelanders in de Vechtdaltreinen - die tussen Zwolle en Emmen pendelen - tegen te gaan. Naast de kleine draagbare camera’s worden ook worden andere maatregelen genomen door Arriva. Zo lopen stewards alleen nog in koppels in plaats van alleen door de trein.

Criminele veiligelanders

Het aantal incidenten zou de laatste tijd ook fors toenemen. Het gaat onder meer om het niet dragen van een mondkapje en het niet kunnen tonen van een geldig treinkaartje of een legitimatiebewijs. Bestuurder Wim Eilert van de vakbond VVMC voor rijdend treinpersoneel gaf eerder in DvhN al aan dat de overlastgevers voornamelijk veiligelanders, asielzoekers uit veilig verklaarde landen zoals Marokko en Algerije, betreft.

Deze veiligelanders komen dan vanaf het azc in Ter Apel en rijden met de speciale asielbus naar Emmen om daar op de trein te stappen. Ze zouden regelmatig verbaal en fysiek agressief zijn.

Ook bij de regionale fracties van de SP in Drenthe en Overijssel zijn er signalen van overlast binnengekomen. Reden voor die partij om op zaterdag mensen aan te schieten om te bekijken hoe het staat met de sociale veiligheid op de Vechtdallijn. ,,We gaan in gesprek met reizigers en Arriva-personeel. We vragen hen om onze enquête over dit onderwerp digitaal in te vullen”, vertelt het Overijsselse SP-statenlid Eva Schaaij.

Het onderzoek is echt een samenwerking tussen de Statenfracties van de SP in Drenthe en Overijssel, samen met SP-afdelingen Zwolle en Emmen.

Van mensen horen wat er aan de hand is

,,Arriva laat haar stewards nu vaak opereren in koppels. Er is alleen geen personeel bij gekomen. Hierdoor is niet altijd meer een steward aanwezig op elke trein op dit traject. Dat zou wel moeten”, vindt Schaaij. Ze hoopt dat de enquêteresultaten haar en haar collega’s betere inzichten bieden. ,,We zijn natuurlijk echt een partij die de straat opgaat om te horen wat er aan de hand is. We willen van de mensen zelf, reizigers, stewards en machinisten horen, of en wat er gebeurt.”

Schaaij wil zelf nog niet direct met de vinger naar de minderjarige asielzoekers uit Marokko en Algerije wijzen. ,,Zij kunnen een onderdeel van het probleem zijn. Maar wij willen breder kijken: is er overlast? Zo ja, wat betekent dat dan precies en waardoor wordt dit veroorzaakt? Ik wil nu nog geen voorschot nemen wat de problemen mogelijk zouden kunnen zijn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu