Salon voor yoga en acupunctuur in voormalige school De Groeve

De school in De Groeve word verbouwd tot woning en praktijk voor yoga en acupunctuur.

Het voormalige schoolgebouw in De Groeve gaat ruimte bieden aan een salon voor yoga en acupunctuur. Het gebouw stond afgelopen voorjaar te koop.

In de loop van december start de acupunctuur in De Groeve, de yoga laat waarschijnlijk nog wat langer op zich wachten.

Dependance van De Schuthoek

Het schoolgebouw stond al enige tijd leeg nadat obs De Schuthoek in Zuidlaren het niet meer in gebruik had als dependance. De gemeente wilde het wel verkopen aan mensen die er willen wonen en er kleinschalige bedrijfsactiviteiten willen ontplooien.

Initiatiefnemer Ling Ming Chi en zijn echtgenote hebben het gekocht en zijn nu bezig met een interne verbouwing. Ling Ming Chi heeft nu nog een praktijk met acupunctuur in Hoogezand, die verplaatst hij naar De Groeve. „We verhuizen eind december naar De Groeve. Onze vier kinderen en wij verheugen er zeer op om daar te wonen.”

Bestemmingsplan

De gemeente werkt nog aan een verandering van het bestemmingsplan. Als dat achter de rug is, kan volgens Ling Ming Chi het tweede deel van de verbouwing van het pand een aanvang nemen, namelijk die aan de zolder. De gemeente heeft omwonenden en andere belanghebbenden, zoals de Vereniging Dorpsbelangen, het Waterschap en de provincie, al gepolst en daarbij zijn er volgens de gemeente geen bezwaren geuit.

De gemeente verwacht dan ook dat de wijziging van het bestemmingsplan geen problemen zal oproepen en legt het ter inzage.

Nieuws

menu