Scheidsrechtersvereniging Zuidoost-Drenthe is excessief gedrag spelers zat en stuurt brandbrief aan leden

Scheidsrechter. Foto: Corné Sparidaens

De scheidsrechtersvereniging HZOD uit Emmen grijpt de Week van de Scheidsrechter aan om leden op te roepen harder op te treden tegen spelers. Bij alle leden van de HZOD plofte deze week een brandbrief op de mat.

,,De oproep aan onze scheidsrechters is om strenger op te treden tegen excessen”, zegt HZOD-voorzitter Theo Hein. ,,Met de brief willen met name het begrip exces verduidelijken. We willen heldere grenzen stellen wat wel of niet toelaatbaar is.”

‘Tijden van volledig respect voor arbiter liggen lang achter ons’

De sfeer op en rondom de voetbalvelden is de afgelopen jaren aan het veranderen. ,,De tijden van volledig respect voor de arbiter liggen al lang achter ons en daar heeft het korps wekelijks mee te maken”, stelt Hein. ,,Door de jaren heen heeft de scheidsrechter zich veelal moeten aanpassen en wordt er meer en meer een beroep gedaan op de mentale weerbaarheid en een groter incasseringsvermogen.”

‘Cijfers geven geen zuiver beeld’

Ondanks het ingezette beleid van de KNVB is de veiligheid voor de arbiter niet toegenomen. De gebruikte cijfers van excessen zijn volgens de voorzitter slechts het topje van de ijsberg. “Ze geven geen zuiver beeld. Het probleem is vele malen groter, omdat veel excessen niet worden gemeld of omdat ze onterecht niet als exces worden aangemerkt. Er zijn ook veel scheidsrechters die het met de mantel der liefde bedekken. Dat is funest voor een structurele aanpak.”

Hogere strafmaat

De huidige ontwikkelingen hebben volgens Hein grote consequenties. ,,Het wordt dus tijd dat de scheidsrechter zichzelf in bescherming gaat nemen. Er moet echt consequenter worden optreden, maar er moet ook een hogere strafmaat volgen.”

Nieuws

menu