Scheper ziekenhuis zet onbevoegde arts op non-actief

FOTO ARCHIEF DVHN

Een orthopedisch chirurg van de Treant Zorggroep, locatie Scheper in Emmen, blijkt zonder geldige bevoegdheid aan het werk te zijn geweest. Hij is tijdelijk op non-actief gezet. 

De arts blijkt niet in het bezit te zijn van een geldige registratie als medisch specialist. Dat bleek tijdens een visitatie van de vakgroep orthopedie van de Emmer ziekenhuislocatie.

 De medisch specialist kan volgens het ziekenhuisbestuur niet duidelijk verklaren waarom hij zijn registratie als medisch specialist in het BIG-register heeft laten verlopen en sinds 2009 niet meer de benodigde accreditatie heeft verkregen. Om de precieze gang van zaken te achterhalen doet Treant Zorggroep een intern onderzoek. 

Ook deed de zorginstelling melding bij de IGZ. Tot de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, mag de orthopeed niet betrokken zijn bij de zorgverlening aan patiënten. De registraties van alle aan Treant verbonden medisch specialisten zijn inmiddels in het daartoe bestemde register gecontroleerd, en in orde bevonden. Daarnaast wordt de procedure om deze registraties te monitoren aangescherpt. 

Overigens zijn van de betreffende specialist geen klachten, incidenten of tuchtzaken bekend, stelt het ziekenhuisbestuur. Patiënten die onder behandeling zijn van de orthopeed krijgen bericht over de waarneming door een collega. Hetzelfde geldt voor de verwijzende huisartsen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu