Schoonebeek spreekt zich uit: een nieuwe dorpskrant op papier? Ja, graag!

Sinds eind vorig jaar heeft Schoonebeek geen dorpskrant meer. Na 62 jaar viel het doek voor de Schoonebeker Echo. Foto: Archief DvhN

In Schoonebeek wordt verder gewerkt aan een doorstart van een dorpskrant. Uit een enquête blijkt dat hiervoor draagvlak bestaat.

Sinds eind vorig jaar heeft het circa 5000 inwoners tellende Schoonebeek geen dorpskrant meer. Na 62 jaar trok de middenstandsclub de stekker uit De Schoonebeker Echo, die iedere maand werd verspreid. Het zou niet meer rendabel zijn om de krant uit te geven.

Omdat veel mensen dit betreurden, besloot een groep Schoonebekers de haalbaarheid van een doorstart te onderzoeken. Er werd een vragenformulier gemaakt, dat huis-aan-huis werd verspreid. Bijna twintig procent van de mensen reageerde. Die respons is volgens de initiatiefnemers voldoende representatief.

Meer dan 80 procent gaf aan de dorpskrant terug te willen en dan wederom op papier. Het idee om daarnaast een gloednieuwe internetsite te maken als centraal communicatiekanaal van en voor Schoonebekers werd eveneens omarmd.

Opvallend: meer dan 60 procent van de mensen die reageerde, is bereid een financiële bijdrage te leveren. Daarnaast gaven 47 mensen aan in meer of mindere mate als vrijwilliger iets te willen doen.

Nieuws

Meest gelezen

menu