Schrikbeeld van ingeklapte taluds en scheefliggende woonboten blijft uit: Groot onderhoud voorkomt doorbraak Drentse Stuw bij Coevorden

Bouw stuw in het afwateringskanaal bij de Haandrik. Foto: Jan Anninga

De grote onderhoudsbeurt aan de Drentse Stuw in het afwateringskanaal aan de zuidkant van Coevorden duldde eigenlijk geen uitstel. „De stuw dreef al op water.”

Projectleider Henk Brink van het waterschap Vechtstromen, geeft hiermee de ernst van de ‘ondermijning’ van dit waterwerk op de grens van Nederland en Duitsland aan. „We waren er op tijd bij hoor”, vult peilbeheerder Freddy Reinders ter geruststelling aan.

Ingeklapte taluds en scheefliggende woonboten

Nieuws

menu