Seinen op groen voor Knarrenhof in Emmen: wonen met jong en oud in een hofje, met oog voor elkaar

De bouw van een zogeheten Knarrenhof in de Emmer wijk Emmermeer is een stap dichterbij. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen bezwaren binnengekomen.

Een illustratie van de nog te bouwen Knarrenhof in Emmen

Een illustratie van de nog te bouwen Knarrenhof in Emmen Illustratie: Inbo Architecten

Het gaat om de bouw van 23 woningen in een hofje. De huizen moeten verrijzen op een braakliggend terrein aan de Meerstraat, op de plek waar tot vorig jaar drie verouderde flats stonden. In een Knarrenhof wonen jong en oud door elkaar en kijken ze naar elkaar om. Knarrenhof is ook de naam van de stichting die de plannen in Emmen ontwikkelt. Het wordt de eerste Knarrenhof van deze stichting van onze provincie en er is veel interesse. Er hebben zich 157 liefhebbers gemeld.

Sociale huur en koop

Gaat alles volgens plan, dan kan eind dit jaar met de bouw worden begonnen. Van de 23 te bouwen huizen gaat woningstichting Lefier er 7 verhuren als sociale huurwoning. ,,De rest wordt vrijwel zeker aangeboden als koopwoning’’, zegt Knarrenhof-manager Peter Prak, die in Groningen woont.

De exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar het is volgens hem beslist niet de bedoeling om in de huidige overspannen woningmarkt het onderste uit de kan te halen. ,,We zijn een stichting en streven dus niet naar winstmaximalisatie. We willen met ons concept fijne woonplekken creëren voor mensen uit verschillende bevolkingsgroepen.’’

Wie een woning in een Knarrenhof koopt tegen een prijs die ver onder de marktwaarde ligt, heeft wel te maken met regels die speculatie tegengaan. ,,Het is niet de bedoeling dat mensen bij ons een huis kopen om die vervolgens binnen de kortste keren met een flinke winst door te verkopen. Ook willen wij dat de kopers er ook daadwerkelijk gaan wonen en het huis niet onder gaan verhuren.’’

‘Naoberschap heel belangrijk, ook bij de planvorming’

De stichting Knarrenhof bestaat sinds 2012 en heeft in ons land inmiddels drie Knarrenhofjes gerealiseerd: twee in Zwolle en eentje in Hardenberg. ,,In Drenthe zijn we nu ook bezig met plannen voor Tynaarlo en Peize.’’

Dat er tegen de plannen in Emmen geen bezwaren zijn binnengekomen, verheugt Prak zeer. ,,Dat is tegenwoordig echt iets bijzonders hoor, als er geen bezwaarschriften bij de gemeente op de mat ploffen. We hebben zelf ook vooraf met de buurt overlegd. Naoberschap is voor ons belangrijk. In de Knarrenhoven, maar ook in de totstandkoming daarvan. Naar aanleiding van een opmerking van een omwonende hebben we het plan voor Emmen iets aangepast.’’

Al op zoek naar tweede locatie voor Emmen

Prak prijst uitvoerig de opstelling van de gemeente. ,,Die heeft zich vanaf het allereerste begin heel coöperatief opgesteld. Dat maken wij ook wel eens anders mee.’’ De verwachting is dat de gemeenteraad in september het bestemmingsplan vaststelt. Daarna kunnen de zogeheten omgevingsvergunningen worden aangevraagd.

Prak zegt dat hij inmiddels al op zoek is naar een plek in Emmen om daar een tweede Knarrenhof te kunnen bouwen. ,,De belangstelling voor het project aan de Meerstraat is zo groot, dan we denken dat ook voor een tweede Knarrenhof in Emmen voldoende interesse zal zijn.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu