Gieten doet een forse stap richting een mooi cultureel centrum. Maar helaas: het sfeervolle hotel Braams is definitief uit beeld

Uitbreiding van sporthal Goorns met een cultureel centrum. Dat is op dit moment het meest kansrijke scenario om de vele culturele verenigingen in Gieten van goed onderdak te voorzien.

Voormalig hotel Braams zou een prachtige plek zijn voor een cultureel centrum in Gieten, maar dat is volgens een projectgroep niet haalbaar.

Voormalig hotel Braams zou een prachtige plek zijn voor een cultureel centrum in Gieten, maar dat is volgens een projectgroep niet haalbaar. Foto: Jan Zeeman

Een avondje uit in eigen dorp, of na de repetitie nog even gezellig het glas heffen. Sfeer is belangrijk voor een cultureel centrum, daarom vindt voorzitter Wim Veenhof van Dorpsbelangen Gieten het wel jammer dat zijn dorp definitief afscheid moet nemen van het idee om voormalig hotel Braams om te vormen tot cultureel centrum. „Het is te ingewikkeld”, zegt hij. „Het pand is in private handen, dat maakt het lastig. Maar het is natuurlijk een mooie locatie.”

Tevreden man

Toch is Veenhof een tevreden man. Het dorp heeft deze week belangrijke stappen gezet op weg naar een eigen cultureel centrum. Samen met adviesbureau Lindhorst uit Hoogeveen hebben vertegenwoordigers van culturele verenigingen plannen gesmeed voor een nieuw cultureel centrum. In grote lijnen liggen er twee scenario’s op tafel: gymzaal De Wendeling uitbreiden, flink verbouwen of helemaal opnieuw bouwen of sporthal De Goorns uitbreiden met een theaterfaciliteit.

Braams is ook bekeken, maar dat bleek dus niet haalbaar.

„We hebben een goede en open discussie gehad”, blikt Veenhof terug. „We hebben een enquête gehouden onder de verenigingen en de respons was hoog.”

Veenhof wil zelf nog geen voorkeur uitspreken voor een locatie, maar directeur Jan Drogt van Lindhorst verklapte tijdens een presentatie aan de gemeenteraad dat zijn projectgroep een voorkeur heeft voor uitbreiding van Goorns. Daar is al een kantine, er zijn kleedkamers die artiesten ook kunnen gebruiken en er is voldoende parkeerruimte. Bij de uitbreiding van het complex zal wel overleg met de buren van de voetbalclub nodig zijn, want daarvoor is een deel van het voetbalveld nodig. Volgens Drogt is het mogelijk het veld wat op te schuiven of te verkleinen. Met de sportclubs die de hal gebruiken, zal vanzelfsprekend ook overleg noodzakelijk zijn.

Er moet wel geld komen

De projectgroep presenteerde het plan is deze week aan burgemeester en wethouders en aan de raadsleden. Die gaan er de komende zomer over nadenken. Veenhof realiseert zich dat er nog wel wat water door de Hunze zal stromen voor het cultureel centrum er staat. De gemeente zal 2 tot 2,5 miljoen euro bij elkaar moeten sprokkelen om de nieuwbouw te realiseren, daarnaast vergt de exploitatie jaarlijks 65.000 tot 75.000 euro, afhankelijk van het gekozen scenario.

Het is inmiddels een diep gekoesterde wens van de gemeenteraad dat Gieten een goed cultureel centrum krijgt. Het geeft volgens veel Gietenaren geen pas dat hun dorp een cultureel centrum moet ontberen, terwijl bijvoorbeeld Rolde daar wel over beschikt.

In Gieten zijn veel zaaltjes en dergelijke niet meer beschikbaar. Behalve om hotel Braams gaat het dan bijvoorbeeld om de Bethlehemkerk en recentelijk bleek ook dat het podium bij restaurant Jimmy’s wegviel. Daarom besloten burgemeester en wethouders de projectgroep aan het werk te zetten. Die is nu klaar, na de zomer volgt de politieke discussie over het geld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu