Snel duidelijkheid over terugkeer auto in Coevorder winkelstraat

Een indruk hoe de kop van de Friesestraat er straks mogelijk uitziet. Er is weerstand tegen de terugkeer van auto's.

Of de auto inderdaad deels terugkeert in Coevorder winkelstraten wordt volgende maand duidelijk. Een motie van PAC en D66 om de plannen voor de Friesestraat stop te zetten werd dinsdagavond aangehouden.

Volgens wethouder Steven Stegen (BBC2014) buigen burgemeester en wethouders zich volgende week over de kwestie. ,,Het zal best een lastige afweging worden, maar de gemeenteraad kan er in mei hoe dan ook over oordelen. Mijn voorganger wethouder Jan Zwiers heeft hierover harde toezeggingen gedaan.’’

Over zeggenschap van de raadsfracties was wat onduidelijkheid, een van de redenen om de motie in te dienen.

Heet hangijzer

De gedeeltelijke terugkeer van de auto in delen van Coevorder winkelstraten, die nu nog het domein zijn van fietsers en voetgangers, is al jaren een heet hangijzer in de aanpak van het stadshart. Coevorden wil vanwege de leegstand het winkelgebied compacter maken, door zaken meer te concentreren rond de Markt.

Aan uiteindes van winkelstraten zou er weer plaats moeten zijn voor de auto. Ondernemers die baat hebben bij parkeren voor de deur zouden daarvan profijt moeten hebben, zoals afhaalrestaurants.

Juist omdat de meningen zo verdeeld zijn werd dit onderdeel eerder uit het overkoepelende plan voor het stadshart gehaald, waarover de gemeenteraad positief heeft besloten.

PAC-raadslid Jerry Stoker haalde aan dat er veel kritiek is op het weer toestaan van de auto aan de kop van de Friesestraat, van zowel omwonenden als ondernemers.

Overlast

Volgens hem komen er nieuwe verkeersstromen die tot overlast leiden in de Friesestraat, de Schoolstraat en de Bakkersteeg. De suggestie dat nieuwe ondernemers zich in dit gebied willen vestigen wanneer parkeren ‘voor de deur’ mogelijk is, vindt de fractie niet relevant. ,,Het is wat ons betreft zelfs in tegenspraak met wat we juist met de investeringen voor de verbetering van het centrum beogen.’’

Stoker haalde aan dat er grote onrust is ontstaan bij bewoners van wooncomplexen De Vriesse Poort en Rabenhaupt. Er zijn volgens hem inmiddels zo’n tweehonderd handtekeningen opgehaald tegen de terugkeer van de auto in dit deel van de Friesestraat.

5G-netwerk

In de eerste digitale gemeenteraadsvergadering van Coevorden vanwege de coronacrisis werd duidelijk dat fracties zich zorgen maken over de plaatsing van een grote hoeveelheid kleine antennes voor het 5G-netwerk. Voor enkele partijen speelt ook het gezondheidsaspect mee, maar de meeste fracties maken zich vooral druk over het gebrek aan zeggenschap bij gemeenten waar de antennes komen. ,,Gemeenten worden buitenspel gezet’’, zei raadslid Henk Mulder (BBC2014).

Volgens wethouder Jeroen Huizing (CDA) blijkt uit rapporten dat de volksgezondheid niet in het gedrang komt door 5G. Volgens hem moeten gemeenten verantwoordelijk blijven voor de locaties van de antennes.

Kinderen uit vluchtelingenkampen naar Coevorden

Een motie van de PvdA om een klemmend beroep te doen op de regering om kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen naar Nederland te halen, kreeg brede ondersteuning. Coevorden is een van de 37 gemeenten die bereid zijn om kinderen zonder familie op te vangen. Burgemeester Bert Bouwmeester wil de kwestie woensdag ook onder de aandacht brengen bij de Drentse burgemeesters en de commissaris van de Koning.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu