Snellere inzet van cameratoezicht moet Assen veiliger maken

De politie in Assen vraagt particulieren of zij hun beveiligingsbeelden willen afstaan om criminaliteit op te sporen. Foto: Shutterstock

De gemeente Assen wil in de toekomst sneller tijdelijk cameratoezicht kunnen instellen om de openbare orde te handhaven. Ook worden particuliere camera’s ingezet.

Dat staat in het veiligheidsbeleid voor 2020-2024. Hierin wordt aangegeven hoe Assen de veiligheid en het gevoel van veiligheid voor haar inwoners wil verbeteren. Cameratoezicht vormt daarbij een belangrijk punt.

Flexibele camera’s

In de afgelopen jaren is cameratoezicht incidenteel ingezet, bijvoorbeeld tijdens het TT Festival en in de Gouverneurstuin. Op dit moment hangen tijdelijke camera’s in de Rolderstraat om de situatie wat rustiger te krijgen. Al enige tijd is hier sprake van verregaande overlast, onder meer door drugshandel, vernielingen en zelfs schietpartijen .

De gemeente neemt zich in het nieuwe veiligheidsbeleid voor om in de toekomst sneller tot dit soort cameratoezicht over te gaan wanneer de openbare orde in het geding is. Om de kosten onder controle te houden kiest het college voor tijdelijke periodes van toezicht. De burgemeester bepaalt, na overleg met de officier van justitie, hoe lang camera’s blijven hangen. De geschikte apparatuur heeft de gemeente daarvoor al in huis.

Daarnaast moet de komende periode de inventarisatie van particuliere camera’s in Assen afgerond worden. Bedoeling is dat mensen met een camera-installatie op of rond de woning of bedrijf wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan onderzoek naar incidenten of criminaliteit, als dat nodig is. De politie vergroot hiermee haar cameranetwerk aanzienlijk.

Ondermijning groot probleem

Assen wil verder de aanpak van ondermijnende criminaliteit opschroeven. Het gaat daarbij om georganiseerde misdaad met een ontwrichtend effect op de overheid en samenleving, zoals drugshandel, fraude en witwaspraktijken. Ondermijningsgevoelige branches, straten of panden krijgen als het aan de gemeente ligt een vergunningplicht, zodat zij beter te controleren zijn. Draaideurcriminelen worden harder aangepakt, (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om te breken met hun oude leven, krijgen juist meer hulp.

Een derde voelt zich onveilig

Uit een in 2017 uitgevoerde wijkanalyse blijkt dat ongeveer een derde van de Assenaren zich wel eens onveilig voelt. Dit zorgt er niet direct voor dat inwoners bepaalde plekken gaan mijden, maar toch wil de gemeente het gevoel van veiligheid door heel Assen de komende jaren vergroten. Onder meer door het verlichten van donkere plekken en het voor andere weggebruikers afsluiten van voet- en fietspaden.

De raad moet de kadernota voor het veiligheidsbeleid nog wel vaststellen. Op 13 februari staat dit punt op de agenda.

Nieuws

Meest gelezen

menu