Jeugdzorg in Hoogeveen: 'Sommige gezinnen krijgen nog steeds tien of meer instanties over de vloer'

De gemeenteraad van Hoogeveen gaat op 22 oktober publiekelijk in gesprek met de lokale jeugdzorg. De politiek wil een beter beeld krijgen van het reilen en zeilen in deze complexe sector. Raadslid Peter Koekoek over het hoe en waarom van de sessie.

Via de website van de gemeente is op 22 oktober een bijeenkomst te volgen over de jeugzorgd in Hoogeveen

Via de website van de gemeente is op 22 oktober een bijeenkomst te volgen over de jeugzorgd in Hoogeveen Foto: Shutterstock

Uw naam staat onder het persbericht voor de centrale woordvoering. De uitvoering van jeugdzorg ligt al bijna zes jaar op het bordje van de gemeente. Grote vraag: waarom nu deze bijeenkomst? Er is een concrete aanleiding?

,,Goede vraag. We zijn als raad al een tijd bezig met dit onderwerp. In de zomer hebben we er met de beide informateurs ook over gesproken, mede gezien de urgente financiële situatie in Hoogeveen. Maar diverse partijen vinden dat het onderwerp inhoudelijk nog te weinig aan de orde gekomen is. Daarom vragen we nu raadsbreed om meer informatie, om zo een beter beeld te krijgen hoe het hier in de jeugdzorg is geregeld. Wat gaat goed, wat kan beter. Financieren we effectief?’’

Er is dus wel een link met de komende gemeentebegroting?

,,Ja en nee. Kijk, de begroting voor 2021 is al heel ver. Die moet begin december bij de provincie liggen. Daar heeft deze bijeenkomst met het deskundigenpanel niet veel invloed op. Dat is gewoon lastig. Maar op de jaarrekening over volgend jaar kan het wel effect hebben. Tussentijds bijsturen is mogelijk om aan het eind van 2021 beter uit te komen. Verder is de sessie van belang voor de meerjarenbegroting. Daarin kijken we verder vooruit.’’

Heeft de gemeenteraad sinds 2015 nooit signalen gekregen uit de jeugdzorg?

,,Zeker wel. Je hoort best veel. Maar die zaken worden vaak eerst achter de schermen besproken. Dat hoeft niet meteen breed uitgemeten te worden. Het laat onverlet dat we graag een completer beeld wensen. Komt het geld goed terecht? Moeten we als gemeente alles betalen?’’

Wat gaat bijvoorbeeld nog niet goed?

,,De afspraak was dat er ten aanzien van jeugdzorg één aanspreekpunt voor gezinnen zou komen. Dat is nog steeds niet gerealiseerd. Er zijn voorbeelden van gezinnen waar soms tien of meer instanties over de vloer komen. Dat moet echt anders.’’

Is al bekend wie in het deskundigenpanel vertegenwoordigd zijn?

,,Ja. We richten ons op instanties binnen de Jeugdzorg die in Hoogeveen werken. Dan moet je denken aan het onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en mensen die via de gemeente in dit veld actief zijn. Een brede groep.’’

Waarom wordt er voor gekozen om het nu in de openbaarheid te doen?

,,Als gemeente staat onze visie op Jeugdzorg op papier. Prachtig, maar hoe werkt het in de praktijk? We zoeken de dialoog met uitvoerenden. Misschien moet het beleid worden bijgesteld. De raad hoopt dat veel mensen meekijken. Werkers in de jeugdzorg, maar ook mensen die daar op een andere manier ervaring mee hebben. Bijvoorbeeld kinderen en jongeren die zorg of ondersteuning krijgen of hebben gehad of de mensen in hun omgeving. Zij kunnen ook reageren. Alle input versterkt het totaalbeeld.’’

Live via website

De gemeenteraad houdt op donderdag 22 oktober een informerende ronde over jeugdzorg die ‘s avonds live te volgen is op de website van de raad: hoogeveen.raadsinformatie.nl. Vanwege Corona kan bij dit gesprek geen publiek aanwezig zijn. Reacties of opmerkingen van kijkers naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn welkom via griffie@hoogeveen.nl .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu