Spoedeisende hulp Stadskanaal en Hoogeveen definitief gesloten: beide ziekenhuizen in weekend dicht

De afdelingen spoedeisende hulp van de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal gaan definitief dicht. Vanaf begin volgend jaar moeten patiënten 's nachts en in het weekend voor alle acute zorg uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Dat is woensdag door het regieteam voor Zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen bekendgemaakt. Niet alleen de spoedzorg verandert. De verpleegafdelingen van de twee ziekenhuizen worden in het weekend ook gesloten.

Patiënten kunnen alleen nog voor korte opnames terecht in Hoogeveen en Stadskanaal. Voor complexe zorg en langere opnames moeten ze naar andere ziekenhuizen.

In Stadskanaal is de sluiting van de spoedeisende hulp gepland in januari en in Hoogeveen in april volgend jaar.

In de nacht geen consulten meer op huisartsenpost Hoogeveen

Patiënten in de regio Hoogeveen kunnen dan 's nachts ook niet meer terecht in de huisartsenpost in het ziekenhuis. Doordeweeks van 17.00-23.00 uur en in het weekend van 8.00-23.00 uur is de huisartsenpost in Hoogeveen en Stadskanaal wel bemand en open voor consulten en visites.

In de tussenliggende uren gaat de dienstdoende huisarts in de regio Hoogeveen visites rijden, zoals nu al in Stadskanaal het geval is. In beide ziekenhuizen kunnen patiënten tussen 8 uur 's morgens en 11 uur 's avonds nog wel terecht voor basisspoedzorg, maar niet voor hulp bij levensbedreigende situaties.

Inwoners van de regio Hoogeveen en Stadskanaal hoeven volgens de vertegenwoordigers van het regieteam niet bang te zijn dat zij door de veranderingen in geval van spoed te laat geholpen worden. Op bepaalde plekken in de provincies worden extra ambulances ingezet om patiënten te vervoeren naar de ziekenhuislocaties waar de juiste zorg kan worden geboden.

Extra ambulancepost tussen Hoogeveen en Emmen

Volgens directeur Victor Verrijp van UMCG Ambulancezorg wordt tussen Emmen en Hoogeveen een nieuwe ambulancepost geopend, waar 24 uur per dag een ambulance beschikbaar zal zijn. ,,Over de exacte plek zijn we nog in gesprek met gemeenten in het gebied."

Ook komt er in Drenthe nog een extra ambulance beschikbaar. Zestien nieuwe ambulancemedewerkers worden hiervoor opgeleid.

Opvallend is dat directeur Verrijp verwacht dat de extra ambulancevoorzieningen pas eind 2020 inzetbaar zijn terwijl de afdelingen spoedeisende hulp in de twee ziekenhuizen al veel eerder dat jaar sluiten.

'Doet pijn, maar met dit plan behouden we zorg voor de regio'

,,Een deel van de zorg in onze regio verandert", zegt chirurg Frank Kroezen die namens de ziekenhuizen van Treant in het regieteam zit. ,,Dat doet pijn", erkent hij. ,,Maar met dit plan behouden we de zorg voor de regio. Patiënten moeten soms iets verder reizen voor een specifieke ingreep of spoedeisende zorg. Zij krijgen daar betere en gespecialiseerde zorg voor terug."

Huisarts Lamiek Westerhof, bestuurslid van de vereniging van 360 Drentse huisartsen, zegt dat de veranderingen nodig zijn om de ziekenhuiszorg in de regio op peil te houden. Zij wijst erop dat Stadskanaal en Hoogeveen de kleinste spoedhulpen van Nederland zijn.

,,Er komen relatief weinig patiënten terwijl het steeds moeilijker wordt om gespecialiseerd personeel te vinden." Westerhof zegt dat de huisartsen het vooral belangrijk vinden dat in Stadskanaal en Hoogeveen kortdurende opnames mogelijk blijven en dat complexe zorg voor de regio behouden blijft.

Minder medewerkers en bedden in Hoogeveen en Stadskanaal

Door de veranderingen krijgen de ziekenhuizen in Assen, Emmen en Scheemda meer patiënten die met spoed opgenomen moeten worden. Er zal ook een toename zijn van acute operaties en van patiënten met medische problemen waarbij er een grote kans is op een opname.

Volgens chirurg Kroezen moeten in Emmen en Assen meer medewerkers worden ingezet om aan de extra zorgvraag te kunnen voldoen. In Stadskanaal en Hoogeveen zijn juist minder bedden en minder medewerkers nodig. Het personeel is hierover woensdagmorgen geïnformeerd.

Schaarste medisch personeel

Een totale verrassing zal het niet zijn geweest voor de medewerkers. In februari is door het regieteam al een plan gepresenteerd, dit vervolgplan is een verdere uitwerking daarvan. In het regieteam Zorg voor de Regio zitten huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ambulancediensten.

Zij stellen met het plan te kunnen voldoen aan de zorgvraag in de regio en tegelijkertijd te kunnen inspelen op de schaarste aan medisch personeel, maatschappelijke veranderingen en steeds strengere kwaliteitseisen.

Noodsituaties

Vorig jaar zijn in Hoogeveen en Stadskanaal de afdelingen acute verloskunde en kindergeneeskunde al gesloten. Vrouwen kunnen sindsdien niet meer bevallen in die ziekenhuizen en kinderen kunnen er niet meer opgenomen worden. Treant had onvoldoende kinderartsen op haar drie locaties om verloskunde open te houden.

Eind 2017 was de nood zo hoog dat de afdeling in Emmen vrij plotseling tijdelijk dicht moest. Dergelijke noodsituaties wil het regieteam met het nieuwe plan voorkomen. De vertegenwoordigers van het regieteam benadrukken dat tachtig procent van de ziekenhuiszorg (zoals diagnose, dagbehandeling, poliklinische zorg en kortdurende opname) voor Hoogeveen en Stadskanaal beschikbaar blijft.

Personele consequenties

De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren en heeft volgens het regieteam organisatorische en personele consequenties voor Treant, de eigenaar van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal.

Het plan wordt na de zomer voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad van Treant. ,,Omdat de zorg in de regio blijft, verwachten we dat ook de werkgelegenheid in de regio blijft", zegt een woordvoerder. ,,Het plan heeft consequenties voor Treant als organisatie: mensen gaan wellicht op een andere afdeling werken, op een andere locatie of in een andere functie."

Nieuws

Meest gelezen

menu