Staatsbosbeheer herstelt heide en werkt aan waterstand in Dwingelderveld

Staatsbosbeheer is bezig met herstelwerkzaamheden in het Dwingelderveld. Foto: A.Henckel

Staatsbosbeheer is bezig met herstelwerkzaamheden in het Dwingelderveld. Heide, heischrale grasgronden en de grondwaterstand worden daardoor in oude glorie hersteld.

Verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Vergraste stukken heide worden afgegraven en daarnaast wordt kalk gestrooid waardoor planten beter ontkiemen. Heide en zeldzame heischrale graslanden krijgen hierdoor weer de ruimte. Het afgegraven materiaal wordt voor natuurherstel in de provincie Overijssel gebruikt.

Tenslotte worden sloten gedempt voor een natuurlijker grondwaterstand.

Omleidingen en gesloten parkeerplaatsen

Tijdens de werkzaamheden zal op bepaalde plekken overlast op wandel- fiets- en ruiterpaden ontstaan. Hiervoor zullen omleidingsroutes worden aangegeven. De parkeerplaats aan de Lheebroekerstraat - Smalbroek zal tijdelijk worden afgesloten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu