Stadsboerderij ‘t Nije Hoff in Emmen riskeert dwangsom van 10.000 euro, 'maar we maken ons daar totaal niet druk over'

Een impressie van hoe stadsboerderij ‘t Nije Hoff in Emmen eruit komt te zien. Illustratie: Impressie 3DL

De broers Gert-Jan en Rick Nijhoff van stadsboerderij ‘t Nije Hoff in Emmen mogen geen koeien houden in de stallen die momenteel op het terrein aan de Nieuw-Amsterdamsestraat worden gebouwd.

Volgens de provincie zijn zij niet in het bezit van een vergunning volgens de Wet natuurbeheer (Wnb). Het stallen van koeien zou daardoor illegaal zijn. Op dit moment zijn er volgens de provincie op het terrein van ‘t Nije Hoff geen koeien aanwezig.

Zouden zij wel koeien stallen, dan hangt hen een dwangsom boven het hoofd. De hoogte hiervan stelt de provincie op 10.000 euro per overtreding.

Natuurvergunning is aangevraagd

,,De initiatiefnemers kunnen op eigen risico verder bouwen, maar pas als zij over een vergunning beschikken in het kader van de Wnb mogen zij de boerderij in gebruik nemen”, zegt woordvoerder Kim de Vries van de provincie Drenthe.

De natuurvergunning is volgens haar op 7 november aangevraagd. De behandeling hiervan duurt maximaal zestien weken.

Stikstof

Ook meent de provincie dat de veestapel zou leiden tot toename van de stikstofneerslag op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Bargerveen. ,,De bouw zelf kent geen negatieve stikstofeffecten”, zegt De Vries.

Op basis van de stikstofwetgeving voor de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 hebben de gebroeders Nijhoff volgens De Vries een zogenoemde PAS-(Programmatische Aanpak Stikstof) melding gedaan.

,,Destijds mocht op basis van deze melding zonder verdere natuurvergunning de stadsboerderij gebouwd en in gebruik genomen worden. Maar door de uitspraak van de Raad van State is deze melding komen te vervallen en moeten de initiatiefnemers wel een natuurvergunning aanvragen.”

Nijhoff: ‘Wij wachten op besluit ministerie’

Gert-Jan Nijhoff maakt zich niet druk over de opgelegde dwangsom. ,,Dieren houden is nog totaal niet aan de orde, want we zitten nog vol in de bouwfase. Eind dit jaar hopen we de boerderij te kunnen opleveren.”

Maar of ze vervolgens de deuren kunnen openen, hangt volgens Nijhoff af van het legaliseren van de PAS-meldingen door het ministerie van Landbouw. ,,In een brief van minister Schouten van 16 december - nadat wij onze aanvraag voor een natuurvergunning hadden ingediend - zegt zij alle gedane PAS-meldingen goed te keuren. Op wat voor termijn dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Pas als wij toestemming hebben, gaan wij dieren stallen. Niet eerder.”

Nijhoff zegt het vreemd te vinden dat de provincie dreigt met een dwangsom. ,,We mogen geen dieren stallen, maar hiernaast mogen we wel onze koeien in de wei laten lopen. Dit geeft wat mij betreft aan hoe het er in dit land momenteel aan toe gaat.”

Bezwaarmakers

De bouw van de stadsboerderij aan de rand van het Noordbargerbos in Emmen houdt de gemoederen al bijna drie jaar bezig. Met een spoeduitspraak maakte de hoogste bestuursrechter in april de weg vrij voor de bouw van de boerderij, nadat bezwaarmakers naar de Raad van State stapten om het bestemmingsplan tegen te houden. De boerderij zou te dicht bij een natuurgebied en woningen komen te staan. De Raad van State moet hierover nog met een definitieve uitspraak komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu