Stadsboulevard Assen start volgende week

De aanleg van de Stadsboulevard Zuid gaat van start. Volgende week vrijdag beginnen de allereerste voorbereidende werkzaamheden.

De aanleg van de Stadsboulevard Zuid gaat van start. Volgende week vrijdag beginnen de allereerste voorbereidende werkzaamheden.

Het betreft de ombouw tot een groene laan door de stad van het traject Overcingellaan tot de kruising van Graswijk met de Beilerstraat. Evenals de Stadsboulevard Noord, de voormalige Industrieweg, wordt het traject grotendeels met gescheiden rijstroken en met nieuwe vrij liggende fiets- en voetpaden en verbeterde oversteekplaatsen uitgevoerd.

De kruising van de Pelikaanstraat met de Port Natalweg krijgt een nieuwe inrichting als verkeersplein met voor auto's, fietsers en voetgangers ieder een eigen oversteek. Ook de nieuwe spoortunnel ter hoogte van de Mandemaat, die de naam De Maten krijgt, is onderdeel van het project.

Bomenkap

Het werk begint met het verwijderen van ruim honderd bomen en struiken. Dit is nodig om ruimte voor de nieuwe rijbanen te creëren. Voor de te kappen bomen had de gemeente al eerder een kapvergunning afgegeven. Bij alle wegvakken worden na afronding van het werk nieuwe bomen (winterlindes) terug geplant.

Na de bomenkap worden de kabels en leidingen verlegd en vernieuwd. Dit werk kan beginnen omdat de procedure voor het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is afgerond en het plan daarmee onherroepelijk is. De Stadsboulevard is onderdeel van het programma FlorijnAs.

De Stadsboulevard moet de noord-zuid-verbinding door de stad en de bereikbaarheid verbeteren. Het noordelijke deel is zo goed als af. De aanleg wordt in fasen uitgevoerd. De herinrichting van de rijbanen en kruisingen gaat volgend jaar van start. Een jaar later wordt de spoortunnel aangelegd en in 2019 volgt de herinrichting van de Dennenweg.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu