Stadspartij Plop wil inzicht in nieuwe Asser werkelijkheid

Het Asser gemeentehuis. Foto DvhN

Stadspartij Plop wil duidelijkheid over de nieuwe Asser werkelijkheid. Ofwel weten welke financiële gevolgen de coronacrisis heeft voor de gemeentelijke kas.

Fractievoorzitter Henk Santing vraagt het college het benodigde inzicht te geven voordat begin juli de kaderbrief wordt behandeld. In die brief wordt een inkijkje geboden in de gemeentelijk plannen voor 2021.

Weer baas in eigen huis

Een deel daarvan is al redelijk duidelijk en is verwerkt in het herstelplan dat nodig was om onder toezicht van de provincie uit te komen. Assen moest uitgaven bij de provincie verantwoorden omdat de begroting voor dit en de komende jaren niet op orde was. Inmiddels heeft de provincie het licht voor Assen overigens weer op groen gezet.

Assen is dus weer baas in eigen huis. Dat betekent dat nu al moet worden ingespeeld op de impact die de coronacrisis ook op de gemeentelijke inkomsten heeft, zegt Plop. Bijvoorbeeld in de vorm van minder parkeerinkomsten, leges en huren.

Kwart miljoen euro minder toeristenbelasting

Bovendien is de extra verhoging van de toeristenbelasting tijdens de TT-week geschrapt. Alleen al aan toeristenbelasting loopt Assen een kwart miljoen euro mis.

Plop wil op korte termijn een terugkoppeling van de inkomstenderving tot 1 mei en een inschatting voor de lange termijn. Op basis daarvan moeten nu al maatregelen worden genomen, vindt Santing.

‘Effecten spelen nu’

,,De financiële effecten spelen nu en we kunnen die niet alleen uit de algemene reserves opvangen. We moeten maatregelen nemen in de vorm van een mix van bezuinigingen, verhoging van inkomsten en temporisering van beoogde ambities en investeringen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu