Starterswoningen? Dat is een illusie in dorpen als Aalden. De huizen op de plek van autobedrijf Mekkes kosten meer dan 3 ton

Op de locatie van autobedrijf Mekkes in Aalden komen hoe dan ook geen starterswoningen. Door sterk gestegen bouwkosten, strenge voorwaarden en dure ingrepen is die verwachting irreëel.

Martein Speller: ,,Ik heb er een bittere nasmaak aan overgehouden.''

Martein Speller: ,,Ik heb er een bittere nasmaak aan overgehouden.'' Foto DvhN

Dat zegt directeur Martein Speller van bouwbedrijf Bekman in Erica. Hij kocht vorig jaar het perceel, waar Henk Mekkes ruim veertig jaar zijn autobedrijf had. Er komen tien woningen, iets waar het dorp al jaren naar uitkijkt.

Vooral starters hebben hun zinnen gezet op een betaalbare woning op deze prominente locatie. ,,Ik weet van jongeren die het vertrek uit eigen dorp, om elders een starterswoning te betrekken, al een poos hebben uitgesteld. Ze zijn in afwachting van ons plan. Maar ik moet hen teleurstellen. Het is op deze plek onmogelijk om woningen tegen een lage prijs te bouwen. Het is sowieso een illusie dat er starterswoningen gebouwd kunnen worden in dorpen als Aalden, tenzij het in een nieuwbouwwijk is waar aan de lopende band prefab-huizen verrijzen. Maar zo’n uitbreiding kent Aalden niet.’’

‘Met meer dan 3 ton kun je moeilijk meer van starterswoningen spreken’

Op het Mekkes-terrein komen zes appartementen (die levensloopbestendig zijn) en vier schuurwoningen. Vooral voor die laatste vier werd aan starters gedacht, iets dat ook jarenlang is verkondigd in het dorp. ,,Maar voor een prijs van meer dan 3 ton kun je moeilijk meer van starterswoningen spreken. Die appartementen zitten al op meer dan 4 ton.’’

De sterk gestegen bouwkosten zijn daar debet aan, maar Speller noemt ook andere redenen. ,,De voorwaarden die de gemeente heeft gesteld voor bouw op deze locatie zijn streng, vanwege de ligging nabij het beschermde dorpsgezicht van Oud-Aalden. Het is logisch dat je op deze plek niet zomaar iets kan neerzetten. Het moet een bepaalde uitstraling hebben. Maar daardoor wordt het ook duurder.’’

Asbest en bodemverontreiniging

Speller zegt ook extra kosten te hebben gemaakt vanwege sloop van het autobedrijf, sanering van asbest en bodemverontreiniging op het terrein zelf. Eind vorig jaar deed hij daarom een beroep op het herstructureringsfonds van de gemeente Coevorden, een subsidieregeling om iets te doen aan rotte kiezen in dorpen en de stad. Hij wilde met de subsidie de bouw enigszins betaalbaar houden.

Raadsfracties hadden daar geen goed woord voor over. Ze zeiden het verzoek met verbazing te hebben gelezen. ,,Brutalen hebben kennelijk de halve wereld.’’ En: ,,Dit zou staatsteun zijn, want het gaat om een bedrijf in plaats van een particulier.’’ Ze wezen erop dat het bouwbedrijf in geval van tegenvallers bij de verkopende partij moet zijn, in plaats van de gemeente.

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) gaf aan in die strekking te zullen antwoorden, maar Speller zegt tot op heden geen officieel bericht te hebben gehad. ,,Ik hoorde over dat fonds en dacht dat mijn project daar prima in zou passen. Dat het niet kan is tot daar aan toe, maar dat ik daar nooit meer iets over heb gehoord stoort me geweldig. Ik heb er zo’n bittere nasmaak aan overgehouden.’’

Tiny houses

Raadsfracties veegden vorige maand ook de vloer aan met het plan van Anita Speelman om in Aalden tien tiny houses te bouwen nabij haar woning aan de dorpsrand. De huisjes waren volgens de politiek te groot, de plek verkeerd (vanwege hoge archeologische en cultuurhistorische waarde) en bovendien kwamen buren in het geweer. Speelman wilde met haar plan ook inspelen op betaalbare woonruimte.

Dorpsbelangen Aalden is uitermate teleurgesteld over de ontwikkelingen op woningbouwgebied. ,,Twee jaar geleden lagen er allerlei bouwmogelijkheden op tafel, juist ook voor starters. Maar één voor één vallen plannen voor betaalbare huizen af’’, zegt voorzitter Hans Terbach van Dorpsbelangen Aalden.

Irritatie bij Dorpsbelangen Aalden

,,We zijn als belangenclub juist daarom zo geïrriteerd over het gemakkelijk afschieten van de tiny houses. Voor de tien woningen hadden zich 35 gegadigden gemeld, 29 van hen konden als zeer serieus worden aangemerkt. Aantasting van de landschappelijke waarde was een slecht argument, want het geheel zou juist in een parkachtig landschap worden gesitueerd. Het terrein was al eens archeologisch onderzocht. Ook dat had geen belemmering hoeven te zijn. Bovendien hadden de tiny houses tijdelijk geplaatst kunnen worden, voor maximaal tien jaar. En over de grootte viel natuurlijk te praten.’’

In andere dorpen dezelfde problematiek

Starters zijn volgens Terbach nu echt afhankelijk van oudere mensen die doorstromen naar woonzorgcentrum De Korenhof. ,,Er komen daardoor huur- en koopwoningen vrij, maar juist die koophuizen zijn doorgaans onbetaalbaar voor starters. Aalden is hierin helaas absoluut niet uniek. In andere dorpen speelt dezelfde problematiek.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu