Drentse Staten worstelen met kritisch rapport Rekenkamer. 'Aanbeveling rammelt juridisch', vindt gedeputeerde Stelpstra

De aanleg van het windpark eerder dit jaar bij Gasselternijveen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Provinciale Staten worstelen nog met de vraag hoe omwonenden van zonne- en windparken in Drenthe zo goed mogelijk bij deze projecten kunnen worden betrokken.

Aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer (NRK) doet in het rapport ‘Verdeling onder hoogspanning: een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken’ zijn niet allemaal door Gedeputeerde Staten overgenomen. Een meerderheid van Provinciale Staten ging gisteren in dat besluit mee.

‘Ontwikkel een duidelijke visie’

Nieuws

menu