Drentse Staten worstelen met kritisch rapport Rekenkamer. 'Aanbeveling rammelt juridisch', vindt gedeputeerde Stelpstra

De aanleg van het windpark eerder dit jaar bij Gasselternijveen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Provinciale Staten worstelen nog met de vraag hoe omwonenden van zonne- en windparken in Drenthe zo goed mogelijk bij deze projecten kunnen worden betrokken.

Aanbevelingen die de Noordelijke Rekenkamer (NRK) doet in het rapport ‘Verdeling onder hoogspanning: een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken’ zijn niet allemaal door Gedeputeerde Staten overgenomen. Een meerderheid van Provinciale Staten ging gisteren in dat besluit mee.

‘Ontwikkel een duidelijke visie’

Volgens de NRK zou de provincie een duidelijke visie moeten ontwikkelen op de manier waarop duurzame energie idealiter geproduceerd dient te worden in Drenthe.

Door marktpartijen, door lokale initiatieven ‘van onderop’ of door de provincie zelf. Indien de provincie zou kiezen voor een mengvorm van marktpartijen en lokale initiatieven beveelt de Rekenkamer aan om inwoners te stimuleren zichzelf te organiseren (bijvoorbeeld in een coöperatie) voordat plannen voor een wind- of zonnepark concreet zijn. Die omwonenden zouden vervolgens ook als mede-initiatiefnemer moeten worden gezien en behandeld door overheden.

Maar Gedeputeerde Staten willen die aanbevelingen niet overnemen.

Waarom wil GS die aanbevelingen niet overnemen?

Volgens Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) is de aanbeveling van de NRK er eentje die ‘juridisch rammelt’. ,,We moeten geen dingen gaan beloven die we niet kunnen waarmaken.’’

Oppositiepartijen onder aanvoering van de SP wilden het college via een amendement dwingen toch alle aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. In het rapport geeft de NRK een heldere uiteenzetting van drie energieprojecten in Drenthe en hoe initiatiefnemers daarbij grote voorsprong hadden voor wat betreft het overbrengen van hun belangen aan de overheden. Dat de provincie geleerd heeft van fouten uit het verleden werd door alle partijen wel onderschreven.

Of, zoals Stelpstra zei: ,,De PVV heeft het windpark (Drentse Monden en Oostermoer, red.) in de vorige periode bijna elke vergadering wel geagendeerd. Daar is van alles fout gegaan, dat weten we.’’

Maar hoe nu verder?

Maar hoe gaat de politiek voor de komende jaren zorgen dat lusten en lasten beter worden verdeeld? Dat wél draagvlak is voor grootschalige energieprojecten?

SP Statenlid Robert Mäkel-van Luttikhuizen bleef strijden voor het amendement. ,,Wij moeten het ons aantrekken wanneer de Rekenkamer stelt dat omwonenden te weinig dreigen te profiteren van energieprojecten. We kunnen als provincie niet draagvlak en een eerlijke lusten- en lastenverdeling met de mond belijden, maar als puntje bij paaltje komt het hazenpad kiezen.’’

Hij vond Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren aan zijn zijde: Alle aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen.

Maar de coalitiepartijen PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie en D66 en Sterk Lokaal bleven achter het besluit van GS staan, hoewel ze benadrukten dat ze net als de SP het belang zien van een betere ‘positie’ voor omwonenden bij de energietransitie. Kortom: de uitgangspunten van alle partijen kwamen overeen, maar over de weg er naartoe werden ze het niet eens.

Staten praten na de zomer verder

Stelpstra zegde toe om ‘zo snel mogelijk na het zomerreces’ een bijeenkomst te organiseren waarin duidelijk moet worden wat de provincie juridisch gezien allemaal wel en niet kan regelen voor haar inwoners.

Rob Camies (FvD) zei: ,,De burger snapt hier niks van. We zijn het met elkaar eens, zeggen we, maar er zijn allemaal technische en juridische obstakels. Zo krijg je dat de burger cynisch wordt en vertrouwen verliest.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu