Statenbrede steun voor actieplan om tekort aan stageplekken tegen te gaan

De provincie komt binnenkort met een plan dat in deze tijden van crisis voldoende stageplekken en leerwerkplekken beschikbaar zijn. Een motie op initiatief van de VVD en GroenLinks kreeg unanieme steun van Provinciale Staten.

Gedeputeerde Cees Bijl.

Gedeputeerde Cees Bijl. Foto: Marcel Jurian de Jong

Hoe dat plan er uit komt te zien, kon gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) nog niet zeggen, maar hij zei wel: ,,Volmondig ja, wij zien wel mogelijkheden om hier iets van te maken.’’

,,Voordat je in een baan kunt starten, moet je eerst ervaring op doen. En op dat vlak ligt echt een groot probleem in onze provincie, vooral in het MBO’’, betoogde VVD-Statenlid Annigje Udinga. ,,Er zijn te weinig stageplekken en leerwerkplekken. Niet alleen MKB Drenthe brengt dit onder de aandacht, ook de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven heeft een meldpunt opgericht, waaruit blijkt dat het gaat om honderden plekken in Drenthe.’’

Wat gaat dat kosten?

Bernadette van den Berg-Slagter (ChristenUnie) wilde weten of er al enig zicht is op wat een plan gaat kosten. Bijl benadrukte dat wel geld beschikbaar is in de provinciale begroting dat zo kan worden ingezet dat er ook fondsen mee kunnen worden aangesproken en mogelijk ook geld bij het Rijk kan worden losgepeuterd.

SP-fractievoorzitter Greetje Dikkers vroeg aandacht voor de BOL- en BBL-opleidingen. ,,Bij BOL-opleidingen (Beroeps Opleidende Leerweg, red.) is de stage een essentieel onderdeel van het opleidingstraject. En in een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg, red.) heb je gewoon een arbeidscontract. Als je zo’n werkplek en een contract niet hebt, kun je niet verder in je opleiding.’’

‘Beter aan de voorkant van de problemen’

Gedeputeerde Bijl zei ook naar die opleidingsvarianten te zullen kijken. Hij zei ook onlangs contact te hebben gehad met het college van bestuur van het Drenthe College en dat een tekort aan stageplekken daar ‘nog niet echt problematisch is’. Maar, zei Bijl: ,,Je kunt beter aan de voorkant van de problemen zitten, dan aan de achterkant. Ik kom terug met een plan.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu