Statushouders gehuisvest in centrum Exloo

Het Andes-pand in Exloo is in beeld voor huisvesting statushouders

Het college van Borger-Odoorn wil een leegstaand pand middenin Exloo inrichten als woonruimte voor asielzoekers met verblijfsvergunning. Het gaat om het voormalige onderkomen van welzijnsorganisatie Andes.

Het gebouw is van Woonservice. De wooncorporatie moet eerst akkoord gaan voor het plan verder kan worden uitgewerkt. Het zou voor het eerst zijn dat de gemeente op een dergelijke manier statushouders opvangt. Dat is typerend voor de toenemende druk die bij gemeentes ligt. In 2015 was Borger-Odoorn al niet in staat om voor 17 asielzoekers met verblijfsvergunning geschikte woonruimte te vinden, afgezet tegen een taakstelling van 40. Het totaal aantal statushouders in Nederland wordt naar rato van het aantal inwoners over de Nederlandse gemeentes ‘uitgesmeerd'. In 2016 komt voor Borger-Odoorn de lat een flink stuk hoger te liggen: op 60.

Wethouder Ton Souverein: ,,Het verloop in huurwoningen van Lefier en Woonservice is niet toereikend om aan de behoefte te voldoen.'' Het college zoekt nog meer locaties in de gemeente die geschikt zijn als woonruimte. Ook wordt overleg gevoerd met de gemeentes Coevorden en Emmen of daar geschikte leegstaande gebouwen zijn. Het voormalige pand van Andes in Exloo wordt geschikt geacht voor tien tot vijftien bewoners. Vandaag geeft Souverein vanaf 19.30 op het gemeentehuis een korte toelichting aan inwoners van Exloo die daar behoefte aan hebben.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu