Steeds minder leerlingen naar openbare basisscholen in Assen

Het IKC Kloosterveen is één van de scholen van Plateau Assen. Foto: Google Street View

Het aantal leerlingen op openbare basisscholen in Assen neemt steeds verder af. Dat blijkt uit de begroting voor 2020 van koepelorganisatie Plateau.

Plateau Assen heeft 14 kindcentra voor primair onderwijs in de Drentse hoofdstad. De afgelopen jaren hebben vrijwel al die scholen te maken met een daling van het aantal leerlingen.

Minder jonge kinderen in Assen

Deze daling is voor een deel toe te schrijven aan het feit dat er steeds minder jonge kinderen in Assen wonen. Zo is het aantal 4- tot 12-jarigen dat in Assen woont de afgelopen zeven jaar met 13 procent afgenomen. Ook speelt mee dat minder ouders voor het openbaar onderwijs kiezen. Het marktaandeel van Plateau is 4 procent lager dan in 2013.

Plateau gaat er ook voor de komende jaren vanuit dat de krimp doorzet, met gemiddeld ruim 3 procent per jaar tot en met 2023. Door deze daling van het aantal leerlingen daalt ook de bijdrage van de overheid. Daarom moet het aantal fte’s in de komende drie jaar met 34 omlaag. Plateau zegt dat de inkrimping van het aantal fte’s kan worden opgevangen door natuurlijk verloop. Op dit moment heeft de onderwijsorganisatie in totaal 274 fte aan personeel.

Maatregelen tegen krimp

Naast het naar beneden brengen van de kosten, wil Plateau ook maatregelen nemen om het aantal leerlingen de komende jaren minder snel te laten dalen dan verwacht. Er wordt onder meer gedacht aan een actieve wervingscampagne om de scholen meer onder de aandacht te brengen bij ouders.

Nieuws

Meest gelezen

menu