Steun in de rug voor energiezuinige Drenten

De provincie wil ruim zeven ton reserveren om deels de rente te betalen voor mensen die geld lenen voor energiebesparende maatregelen.

Particuliere huiseigenaren kunnen via het Nationale Energiebespaarfonds geld lenen om hun huis energiezuiniger te maken. Wie tenminste twee maatregelen neemt, kan een beroep doen op het fonds dat in 2014 is begonnen met een totaalbudget van 300 miljoen euro, opgebracht door het Rijk, Rabobank en de ASN Bank. Rente en aflossingen vloeien terug in het fonds.

Drenten die vanaf 1 januari 2017 gebruik willen maken van de regeling krijgen, als het aan Gedeputeerde Staten ligt, een steuntje in de rug. Ze wil Provinciale Staten voorstellen om 720.828 euro te steken in een zogenoemde Drentse Energiebespaarlening. Daardoor kunnen mensen in Drenthe in 2017 en 2018 de nationale lening afsluiten tegen een lagere rente.

Wie tussen de 15.000 en de 50.000 euro wil lenen, betaalt niet 2,9 procent, maar 1,3 procent rente. Voor leningen tot 5000 euro gaat de rente van 2,2 procent naar 1 procent.

Isolatie, warmtepompen of zonnepanelen

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra hoopt dat de rentekorting er voor zorgt dat mensen aan de slag gaan met bijvoorbeeld het investeren in isolatie, warmtepompen of zonnepanelen. ,,Verduurzaming van de woningvoorraad in Drenthe kan een enorme bijdrage leveren aan het bereiken van onze doelstelling energieneutraal wonen in 2040.’’

In de provincie Overijssel wordt de kortingsregeling al een jaar toegepast, zegt Stelpstra. ,,Dat loopt goed. Ik vind het een slimme manier van subsidiëren, want je doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die nu voor bijna niks extra’s geld kunnen lenen voor hun investering.’’

Ook voor ZZP-ers, 75 plussers en vve’s

De regeling is ook voor ZZP-ers, 75 plussers en verenigingen van huiseigenaren, benadrukt Stelpstra. ,,Nu moeten we nog kijken of we ook iets kunnen bedenken voor mensen die de lening nét niet kunnen betalen, maar het wel terug zouden verdienen door de lagere rentelasten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu