Hoogeveen heeft een nieuw college van wethouders, maar zonder unanieme steun van de gemeenteraad

Hoogeveen heeft een nieuw college. Donderdagavond werden de vier nieuwe wethouders benoemd voor de resterende raadsperiode, tot de verkiezingen in maart 2022.

fDe nieuwe wethouders van Hoogeveen, v.l.n.r. Jan Zwiers, Werner ten Kate, Janita Tabak en Derk Reneman

fDe nieuwe wethouders van Hoogeveen, v.l.n.r. Jan Zwiers, Werner ten Kate, Janita Tabak en Derk Reneman Foto: Gerrit Boer

Het gaat om Derk Reneman, Janita Tabak, Jan Zwiers en Werner ten Kate. Ze zijn benoemd vanwege hun kwaliteiten, de politieke kleur van het viertal was niet van belang voor de selectiecommissie. Voorop staat dat het nieuwe zakencollege onafhankelijk hun werk kunnen doen.

In tegenstelling tot de negen fractievoorzitters in de selectiecommissie was de steun voor het viertal niet unaniem. Twee raadsleden stemden tegen de benoeming van Reneman en Zwiers als wethouder van Hoogeveen. Bij Tabak was er één blanco stem. Ten Kate kreeg als enige de steun van alle 29 raadsleden.

‘Dakdekkerscollege’

Het CDA sprak liever niet van een zakencollege. ,,Dakdekkerscollege is beter’’, meende fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze. ,,Het lekkende dak moet gerepareerd.’’ De PvdA vindt het belangrijk dat het nieuwe college geen valse start maakt.

Afscheid Vos en Giethoorn

De gemeenteraad nam donderdagavond ook afscheid van de twee nog zittende wethouders: Gert Vos (ChristenUnie) en Erik Giethoorn (CDA). Ze bleven aan, toen het college in juli van dit jaar viel. Vice-voorzitter van de raad Kamiel Bertels noemde het bewonderenswaardig dat de twee ondanks alles besloten door te werken.

Jacob van der Heide en Erwin Slomp (Gemeentebelangen) stapten eerder op. De aanstelling van vier nieuwe wethouders brengt de gebruikelijke salarislasten met zich mee. Voor de vier oud-wethouders heeft de gemeente een wachtgeldverplichting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu