Stichting Herenboeren Assen biedt gemeente Assen excuses aan voor overtreden stikstofregels

Stichting Herenboeren Assen heeft de gemeente haar excuses aangeboden voor het overtreden van de stikstofregels. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders.

Excuses van de Herenboeren Assen

Excuses van de Herenboeren Assen

Stichting Herenboeren pacht sinds kort 20 hectare landbouwgrond van de gemeente Assen. Begin november liet de stichting een deel van het grasland omwoelen met tractor en frees, terwijl dat volgens de regels na 1 november niet meer is toegestaan. Daarvoor hebben de Herenboeren nu excuses gemaakt, laten B en W weten.

Geen toestemming

Het zogeheten scheuren van het grasland had de gemeente Assen alsnog kunnen goedkeuren. Maar dan wel op basis van een goede onderbouwing. Dat is niet gebeurd. De gemeente Assen wil daarom op korte termijn een gesprek met de Herenboeren Assen. ,,Aangezien we vooraf geen melding hebben gehad en geen onderbouwing hebben ontvangen.”

Herenboeren Assen erkende, na een publicatie in deze krant, al dat er bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) en de gemeente Assen vooraf geen toestemming was gevraagd voor het scheuren van het grasland bij Rhee. De stichting liet weten die gang van zaken te betreuren.

‘Achteraf ook RVO moeten benoemen’

Assen was overigens al van de overtreding op de hoogte, maar liet weten de situatie te gedogen. Dit omdat de intentie van Herenboeren goed zou zijn. Het CDA, Stadspartij Plop en de PvdA stelden vragen over deze ogenschijnlijke voorkeurspositie van de Herenboeren.

In een reactie daarop geeft het college aan dat tegenover Dagblad van het Noorden alleen is ingegaan op het gedogen van gemeentelijke regels, en niet op landelijk geldende normen: ‘Achteraf hadden wij ook moeten aangeven dat de Herenboeren zich niet alleen had moeten melden bij ons als verpachter, maar ook bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vanwege landelijke wetgeving, voorwaarden en verbodsperiodes.’ Expliciet stelt de gemeente Assen dat er geen sprake is van een uitzonderingspositie voor Herenboeren Assen.

De gemeente heeft na het voorval overigens geen contact opgenomen met de RVO. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de pachter om dat te doen en inmiddels is dat contact er ook geweest.’ De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa), onderdeel van de RVO, doet inmiddels onderzoek.

Boeren zijn land kwijt

Eerder ontstond onder boeren en verschillende raadsfracties ook al enige consternatie over de Herenboeren, omdat de grond waarop de stichting op kleine schaal voedsel wil produceren al decennialang gepacht werd door twee veehouders uit de omgeving. Hun pachtcontract werd eerder dit jaar plotsklaps en eenzijdig opgezegd door de gemeente.

Uit de beantwoording van de raadsvragen komt ook naar voren dat de Herenboeren Assen en de gemeente inderdaad nog geen ondertekende pachtovereenkomst hebben afgesloten. Dat komt omdat ‘nieuwe duurzaamheidscriteria zijn meegenomen’. Overigens zijn er meer pachters die nog geen contract hebben ondertekend met Assen, bevestigt het college. Ook schrijft het college dat stichting Herenboeren Assen een opstartsubsidie van 20.000 euro heeft ontvangen. Die subsidie komt uit verschillende potjes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu