Actiecomité laakt stikstofberekening uitbreiding Green Planet bij Pesse: 'Totale uitstoot beloopt het tienvoudige'

Om tankstation Green Planet bij Pesse uit te kunnen breiden is de stikstofberekening kunstmatig laag aangehouden zodat geen tijdrovende vergunning voor natuurbescherming bij de provincie hoefde worden aangevraagd.

Tankstation Green Planet langs de A28 bij Pesse, dat links te zien is. Aan de achterzijde (zuidkant) wordt de uitbreiding gerealiseerd.

Tankstation Green Planet langs de A28 bij Pesse, dat links te zien is. Aan de achterzijde (zuidkant) wordt de uitbreiding gerealiseerd. Foto: Jeroen Kelderman