Stikstofexpert Rabbinge in Drents Parlement: koop boeren niet uit, maar laat ze innoveren

Boeren uitkopen is de dood in de pot. Laat hen innoveren en hun stikstofemissie tot nul terugbrengen. Dit betoogde stikstofexpert Rudy Rabbinge woensdag tegenover leden van het Drents Parlement, oftewel Provinciale Staten.

Boeren zijn boos over de stikstofaanpak door het kabinet. Volgens Rudy Rabbinge werken voorschriften van de regering over het veevoer als een rode lap op een stier. ,,Boeren willen worden afgerekend op resultaten, maar niet dat de regering zich bemoeit met hun bedrijfsvoering.’’

Boeren zijn boos over de stikstofaanpak door het kabinet. Volgens Rudy Rabbinge werken voorschriften van de regering over het veevoer als een rode lap op een stier. ,,Boeren willen worden afgerekend op resultaten, maar niet dat de regering zich bemoeit met hun bedrijfsvoering.’’ Foto: ANP/Remko de Waal

Rudy Rabbinge is emeritus hoogleraar agronomie en voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA. Hij was lid van de commissie onder voorzitterschap van de Groningse ex-minister Johan Remkes, die de regering adviseerde over de aanpak van de stikstofproblematiek.

Provincie heeft belangrijke rol

Omdat de provincie Drenthe een belangrijke rol heeft in bij de bescherming van de vele natuurgebieden in Drenthe en de aanpak van de stikstofproblematiek, nodigde het Drents Parlement Rabbinge uit.

Hij wil de aanpak over een andere boeg gooien. In plaats van omslachtig de depositie van stikstof in natuurgebieden te meten, moet de overheid volgens hem de uitstoot bij de bron aanpakken. Concreet betekent dit voor boeren vernieuwen en nog eens vernieuwen, totdat hun uitstoot tot nul teruggaat. Voorts vindt Rabbinge dat veehouders hun mest moeten scheiden in natte en droge bestanddelen.

‘Dat kan niet’ wil Rabbinge niet horen. Hij wijst er op dat de problematiek van zure regen ook is aangepakt door onder meer loodvrije benzine te introduceren. „Toen werd ook gezegd dat dit onmogelijk was.”

Boeren en andere ondernemers die nog wel uitstoten, moeten volgens Rabbinge heffingen betalen.

Miljarden kun je beter in innovatie stoppen

Rabbinge ziet er niets in om boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen, afgezien van uitzonderijke individuele situaties. „Uitkopen kost misschien wel miljarden dat kun je beter in innovatie stoppen”, zegt Rabbinge. Extern salderen, het opkopen van uitstootrechten, ziet hij evenmin als oplossing. „Zeker niet als kapitaalkrachtige bedrijven buiten de landbouw die rechten kopen”, stelt hij.

Vermindering van de veestapel is volgens hem ook niet nodig. Het aantal varkens in Nederland is volgens hem al verminderd, ook het aantal melkkoeien neemt af doordat de opbrengst per koe omhoog gaat.

Koren op de molen

Rabbinges betoog is vooral koren op de molen van de Statenfracties van VVD en CDA, die ook in innovatie de oplossing zien van het stikstofprobleem. PVV’er Bert Vorenkamp is sceptisch. De natuur is volgens hem niet gered als alle Drentse boeren hun uitstoot tot nul reduceren, stelt hij, mede doordat er veel stikstof van elders komt binnenwaaien.

Rabbinge is minder somber en wijst op de veerkracht van de natuur. Wel erkent hij dat volledig herstel een zaak van lange adem is, die tientallen jaren kan duren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu