Stoep in Hoogeveense straat smaller en schuiner: bewoners vrezen ongelukken

Bewoonster Alie Doldersum maakt zich zorgen over de versmalling van de stoep. Foto: DvhN

Hoogeveen wil ruim baan geven aan fietsers door belangrijke routes te verbreden en te asfalteren. Voetgangers zijn minder blij, omdat trottoirs soms smaller worden. ,,Belachelijke situatie.’’

De gemeente Hoogeveen laat vier fietspaden vernieuwen. Het gaat om de tracés langs de Van Limburg Stirumstraat, Blankenslaan Oost, Brinkstraat, Toldijk en Alteveer. De bestaande tegelverharding wordt vervangen door asfalt en beton. De nieuwe fietspaden worden breder dan de huidige. Dat gaat in sommige gevallen ten koste van het comfort op voetpaden.

‘Een kind kan niet meer veilig op de stoep spelen’

Een aantal bewoners van de Blankenslaan Oost, in het centrum van Hoogeveen, is ongelukkig met die ontwikkeling. ,,Hoogeveen wil graag een kindvriendelijke gemeente zijn, maar in deze straat kan een kind niet meer veilig op de stoep spelen, dat wordt veel te gevaarlijk’’, reageert bewoonster Alie Doldersum.

Het oorspronkelijke voetpad was zes tegels breed (1,80 meter). Na verbreding van het fietspad blijft 1,20 meter (vier tegels) over. Doldersum: ,,Een wandelwagen of rolstoel met iemand ernaast zal niet meer lukken. En wil je passeren, dan moet er iemand het fietspad op.’’ Voor de breedte van stoepen geldt geen wettelijk minimum, maar standaard wordt uitgegaan van 1.80 meter.

‘Ik voorzie valpartijen, vooral met glad weer is het niet veilig’

Bewoners vrezen dat het smalle voetpad de kans op ongelukken vergroot. Vooral ook omdat de stoep in de richting van het centrum schuin naar het fietspad afloopt. Bewoonster Marla Wessels heeft de gemeente daar een mail over gestuurd. ,,Er lopen hier ook regelmatig ouderen, al dan niet met een rollator. Ik voorzie valpartijen, vooral met glad weer is het niet veilig.’’ Volgens haar loopt de stoep wel 10 procent af. ,,De landelijke richtlijn is 2 procent.’’

De gemeente zegt nog te gaan kijken naar het schuin aflopende voetpad. ,,We nemen de angst van de bewoners serieus’’, zegt een woordvoerster. Aan de breedte van het trottoir wil de gemeente niets meer veranderen. De versmalling van het voetpad heeft volgens de gemeente te maken met de verkeersveiligheid op het fietspad. ,,Door de grote drukte op het fietspad en door de grote verschillen in snelheid was het bestaande fietspad niet meer veilig.’’

‘Gebruikers voetpad kunnen uitwijken naar fietspad’

Ook voldeed het tracé niet aan de landelijke richtlijnen. ,,Die geven aan dat een fietspad 2,5 meter breed moet zijn’’, stelt de woordvoerster. ,,De provincie adviseert ook om bredere fietspaden aan te leggen. We verbreden het fietspad waar mogelijk naar 2,4 meter. Helaas gaat het in de Blankenslaan Oost ten koste van het voetpad.’’ De gemeente stelt dat gebruikers van het voetpad altijd nog uit kunnen wijken naar het fietspad. ,,Bijvoorbeeld wanneer twee scootmobiels elkaar kruisen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu