Dramatische wending: streep door ijsbaan in Hoogeveen (update: vanavond spoedvergadering)

Hoogeveen krijgt geen kunstijsbaan. Het project is afgeblazen, toen bleek dat de bouw van de ijsbaan met een nieuw zwembad vele miljoenen duurder werd dan verwacht. De gemeenteraad komt vanavond in spoedvergadering bijeen om de situatie te bespreken.

Dat bevestigen bronnen aan Dagblad van het Noorden.

Verantwoordelijk wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) wil niet inhoudelijk reageren. Volgens hem is het aanbestedingsproces nog niet volledig afgerond. ,,Er wordt nog druk gerekend’’, zegt hij. ,,We verwachten eind deze maand meer duidelijkheid.’’

De gemeenteraad zou op 27 augustus achter gesloten deuren worden bijgepraat over de situatie. Nu het nieuws op straat ligt, heeft ze besloten vanavond een spoedvergadering te houden.

Bijna 20 miljoen euro duurder

De bouw van ijsbaan met zwembad gaat volgens ingewijden bijna 20 miljoen euro meer kosten, waardoor een prijskaartje van zo’n 51 miljoen euro aan het prestigieuze project is komen te hangen. Veel te duur om nog te kunnen verantwoorden, zo is reeds in kleine kring besloten.

Wat de gevolgen zijn van het afblazen van de Drentse dagattractie is niet duidelijk. Hoogeveen heeft al zo’n vier ton gestoken in de voorbereiding van de plannen en moet zorgdragen voor een correcte afhandeling. Hoeveel dat in totaal gaat kosten is nog niet bekend.

Harde voorwaarde

De gemeente zou zelf ruim 20 miljoen in ijsbaan/zwembad investeren en de provincie, als bouwsubsidie, 5 miljoen euro. Echter: aan een harde voorwaarde als de opleveringsdatum van 31 december 2019 kon al niet meer worden voldaan.

Met de gemeenteraad van Hoogeveen is indertijd afgesproken dat de ijsbaan met zwembad binnen het budget van 31,8 miljoen euro moet blijven. Bij een overschrijding zou de wethouder eerst weer aankloppen bij de raad voor goedkeuring.

Flink bezuinigen

Hoogeveen moet de komende jaren flink bezuinigen als gevolg van een tekort van 9 miljoen euro over 2018. Er wachten forse ingrepen in het sociaal domein en een stijging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 11,5 procent.

Slomp klopt in elk geval niet meer aan bij de raad. ,,Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente Hoogeveen wil ik niet terug naar de raad om veel meer geld te vragen. De bouw van ijsbaan met zwembad moet binnen het huidige budget blijven.’’

Ontoereikend

Zowel de Hoogeveense Rekenkamercommissie als diverse deskundigen in de bouwsector gaven eerder al aan dat het huidige budget ontoereikend is. Burgemeester Karel Loohuis en wethouder Slomp veegden die kritiek van tafel.

RoyalHaskoning, dat in opdracht van de provincie de eerste (oorspronkelijke) plannen van Hoogeveen en Assen doorlichtte, gaf in februari 2017 aan dat Hoogeveen zeker 70 procent meer moest rekenen.

Prijsstijgingen bouw

En in het onderzoek van de Rekenkamer, vorig jaar oktober, werd becijferd dat de overschrijding in de aangepaste plannen nog zeker 17 procent kan bedragen. In het eindrapport staat dat de gemeente bij de berekeningen sowieso onvoldoende rekening heeft gehouden met prijsstijgingen in de bouw.

Voor de bouw van een ijsbaan in Drenthe was sinds 2015 provinciale subsidie (5 miljoen) beschikbaar. Hoogeveen leek er mee aan de haal te gaan, maar haakt uiteindelijk af. In Assen bestaan eigenlijk sinds de keuze van Provinciale Staten voor Hoogeveen in 2017 geen concrete plannen voor een kunstijsbaan. Daarmee zit Drenthe naar verwachting nog jarenlang zonder ijs.

De kans bestaat dat Hoogeveen de ijsbaan/zwembadmiljoenen gebruikt om reservepositie en weerstandsvermogen op te krikken, zodat Hoogeveen minder kwetsbaar is voor financiële tegenvallers. Invloed op de bezuinigingen voor het sociaal domein heeft het schrappen van ijsbaan/zwembad niet.

Zwembad De Dolfijn

Wat Hoogeveen met het verouderde zwembad De Dolfijn gaat doen is onduidelijk. Daar moet jaarlijks steeds meer geld bij om de voorziening in de benen te houden; dit jaar naar schatting 1,5 miljoen euro.

De verwachting is dat Hoogeveen de komende tijd in gaat zetten op het veilig en verantwoord openhouden van De Dolfijn. Of nieuwbouw van deze voorziening opschuift naar 2022/2023, zoals aanvankelijk de planning was, is nog niet duidelijk .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Video
menu