Er komen strengere regels voor houtkachels, maar de branche zegt: als je op de juiste manier stookt, is de overlast minimaal

Een moderne houtkachel.

Houtkachels moeten per 1 januari 2020 aan strengere eisen voldoen. Op die manier wil het kabinet de uitstoot van fijnstof en ander schadelijke stoffen terugbrengen. De kachelbranche zelf loopt al lang op de zaken vooruit.

Het blijft bij veel mensen een geliefde methode om de donkere maanden gezelliger door te komen: een vuurtje stoken in een houtkachel of open haard. Maar de schadelijke gevolgen van het stoken worden steeds meer duidelijk en ook de discussie hierover laait de laatste jaren op.

Hoger rendement

Om overlast tegen te gaan en de uitstoot te beperken, gaan op 1 januari 2020 nieuwe regels in, die hogere eisen stellen aan de uitstoot van houtkachels. Zo mogen kachels nog maar 40 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten en moeten ze een rendement halen van minimaal 75 procent. Hoe hoger dat laatste percentage, hoe vollediger en dus schoner de verbranding is.

Deze zogenaamde Ecodesign-eisen gelden al langer in veel Europese landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. „Vandaar dat eigenlijk alle nieuwe kachels die wij en vrijwel alle andere handelaren verkopen, al jaren aan die normen voldoen”, zegt Claudia Schippers, eigenaresse van Schippers Haarden & Schouwen in Tweede Exloërmond. Zij vindt het een goede zaak dat de regels strenger worden.

Stoken populair

„Het stoken met hout is in Drenthe nog altijd erg populair. Hier doen mensen er niet zo moeilijk over. Een houtkachel geeft gezelligheid, dat is een soort oergevoel denk ik. Daarom is het goed dat de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) samen met de overheid bezig is om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken.”

De NHK heeft afgelopen voorjaar het Convenant Groen stoken ondertekend, waarin vier richtlijnen zijn opgenomen om de uitstoot in 2030 te halveren ten opzichten van 2018. Toch gaan deze maatregelen niet ver genoeg, zeggen onder meer het Longfonds en Stichting Houtrookvrij. Zij wijzen erop dat houtstook zelfs bij de meest optimale omstandigheden ongezond is voor omwonenden én stokers en stellen dat houtkachels nooit hoofdverwarming van een woning mogen zijn. Ook pleiten zij voor een algeheel stookalarm bij windstil weer en mist.

‘Moderne kachels geven weinig overlast’

Schippers denkt dat moderne kachels, mits op de juiste manier aangelegd, nog maar weinig overlast veroorzaken. „Het meest vervuilend is het verbranden van verkeerd materiaal. Nat of bewerkt hout veroorzaakt echt stank. Vaak is dat wat er aan scheelt als de buren overlast ervaren. Daar moet meer aandacht voor zijn.”

Mensen krijgen tegenwoordig bij aankoop van een kachel voorlichting over de manier waarop ze het beste kunnen stoken, zegt Schippers. „Droog hout, in een kachel met een goede verbranding, veroorzaakt bij normale weersomstandigheden eigenlijk geen overlast.”

Nieuws

Meest gelezen

menu