Nieuw actieplan om huiselijk geweld in Drenthe beter in zicht te krijgen

Afbeelding via Shutterstock.

Er is nog te weinig zicht op de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe. Het nieuwe actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ moet hier verandering in brengen.

Huiselijk geweld moet beter in beeld komen, en er moet kunnen worden ingegrepen nog vóór er een melding van huiselijk geweld is. Na de regiovisie op huiselijk geweld in Drenthe van 2014 is bijvoorbeeld Veilig Thuis opgericht, maar de problematiek van het huiselijk geweld is nog onverminderd groot.

‘Ouders met problemen op laagdrempelige manier aan tafel krijgen’