Nieuw actieplan om huiselijk geweld in Drenthe beter in zicht te krijgen

Afbeelding via Shutterstock.

Er is nog te weinig zicht op de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe. Het nieuwe actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’ moet hier verandering in brengen.

Huiselijk geweld moet beter in beeld komen, en er moet kunnen worden ingegrepen nog vóór er een melding van huiselijk geweld is. Na de regiovisie op huiselijk geweld in Drenthe van 2014 is bijvoorbeeld Veilig Thuis opgericht, maar de problematiek van het huiselijk geweld is nog onverminderd groot.

‘Ouders met problemen op laagdrempelige manier aan tafel krijgen’

De Emmer wethouder Robert Kleine (CDA) trekt de kar in de regiovisie. In het plan staan drie hoofdpunten beschreven. ,,Ten eerste moet het geweld eerder en beter in beeld komen. Dat kan via lokale wijkteams die dichterbij de mensen staan dan bijvoorbeeld een Veilig Thuis.’’

Het liefst ziet Kleine dat ouders zichzelf melden als er iets misgaat. ,,Er is een verschil tussen iemand die systematisch zijn kinderen mishandelt of iemand die uit onbewust gedrag een kind slaat en zichzelf meldt voor hulp. Dat zijn mensen die het niet willen, maar het toch doen. Het gaat erom de cyclus te doorbreken en deze mensen op een laagdrempelige manier aan tafel te krijgen. Ook als er bijvoorbeeld een verslaving speelt, zou het goed zijn als dit gemeld wordt.’’

Focus op gezinnen in armoede

Het tweede punt is het duurzaam stoppen van het geweld. ,,Natuurlijk moet het geweld meteen stoppen, maar vaak zie je herhaling in het gezin. Om dat te voorkomen is het belangrijk de oorzaken te achterhalen.’’ Oorzaken van huiselijk geweld zijn vaak te vinden in armoede, werkloosheid of andere familieproblemen. Daarom is het derde punt dat er extra op specifieke doelgroepen wordt ingezet. Dan gaat het bijvoorbeeld om gezinnen in armoede.

Het probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in het hele land al jaren niet minder, en Drenthe is daar geen uitzondering in. Landelijk zit de provincie wel onder het gemiddelde wat de meldingen van huiselijk geweld betreft. In Nederland zijn er 39 meldingen op 10.000 inwoners, in Drenthe 26 op 10.000 inwoners.

De twaalf gemeenten in Drenthe zijn momenteel bezig met een zelfscan, waarin de cijfers van de organisaties die zich bezighouden met het voorkomen worden samengevat en ook de manier van werken in beeld wordt gebracht. Het is de bedoeling dat er daarna een eenduidige aanpak in alle gemeenten uit voortkomt.

Veilig Thuis adviseert op afstand, lokale wijkteams treden op

Kleine vindt een van de beste ontwikkelingen in dit beleid dat Veilig Thuis Drenthe meer een expertisecentrum op afstand wordt. ,,Lokale wijkteams, scholen en andere welzijnsorganisaties staan dichtbij de kinderen en kunnen vaak beter optreden. Op het moment dat het heel ingewikkeld wordt, dan kunnen zij de experts van Veilig Thuis om advies vragen.’’

Of de coronatijd nu extra huiselijk geweld teweegbrengt, is niet duidelijk. Er wordt minder gemeld. Of dat is omdat kinderen niet naar school gaan en de scholen dus niet melden, of dat er daadwerkelijk minder geweld is, moet blijken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu