Tegenrapport FOC: Blijf in het centrum

Dirk Jan Droogh van DTNP presenteert de cijfers. Foto Marcel Jurian de Jong

Wees zuinig op de Asser binnenstad en ga geen nieuwe ontwikkelingen aan buiten het centrum. Binnensteden bepalen de toekomstwaarde van een stad.

Wees zuinig op de Asser binnenstad en ga geen nieuwe ontwikkelingen aan buiten het centrum. Binnensteden bepalen de toekomstwaarde van een stad.