Tegenstanders gedeeltelijke verdubbeling N34 maken voorstanders toch licht nerveus

Zorg voor draagvlak, laat iedereen meepraten en weeg alle opties goed tegen elkaar af. Die boodschap geven de voorstanders van de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) mee.

De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet er toe leiden dat automobilisten minder vaak gevaarlijke capriolen uithalen om nog snel een vrachtwagen in te halen.

De gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet er toe leiden dat automobilisten minder vaak gevaarlijke capriolen uithalen om nog snel een vrachtwagen in te halen. Foto Duncan Wijting

In zijn hart begint PVV-Statenlid Bert Vorenkamp liever vandaag dan morgen met de verbreding van de N34, toch pleitte hij er woensdag in de Statencommissie voor ruimtelijk beleid voor om nog voor de kerst een inspraakbijeenkomst te houden waarbij iedereen zijn zegje kan doen.

„Het is belangrijk dat we ieders mening horen en met iedereen in gesprek blijven”, aldus Vorenkamp.

Lekker doorrijden op N34

Ook het dynamische CDA-Statenlid Eline Vedder zou graag lekker willen doorrijden op de N34. Toch vroeg ze Bijl om bij het komende milieuonderzoek ook te kijken naar de optie om van de N34 een 80 kilometerweg te maken. „Dan hebben we het in ieder geval goed uitgezocht en kunnen we beter uitleggen waarom we het niet doen”, verklaarde ze.

Een extra inspraakbijeenkomst vindt gedeputeerde Bijl best, als dat tenminste kan met de coronamaatregelen, maar van de N34 als 80 kilometerweg moet hij niets hebben. „Dat past niet bij een doorstroomweg”, zegt hij. „Die moet aantrekkelijk zijn voor doorgaand autoverkeer, anders wijken automobilisten uit naar kleinere, onderliggende wegen en ontstaat daar overlast en onveiligheid. Ik neem alle inspraakreacties serieus, maar ik zeg liever op voorhand dat ik dit niet wil.”

Nieuwe stap bij aanpak weg

Provinciale Staten van Drenthe staan op het punt weer een nieuwe stap te zetten in de procedure om de N34 aan te pakken. Een milieuonderzoek moet het provinciebestuur de onderbouwing bieden voor een keuze uit een aantal opties om de autoweg tussen De Punt en Emmen op een aantal tracés te verdubbelen en het verkeersplein bij Gieten aan te pakken. Die keuze kan ook inhouden dat er niets aan de weg gebeurt , of dat het hele tracé verdubbeld wordt.

De gedeeltelijke verdubbeling is een heet hangijzer, omdat die naar verwachting een groot beslag zal leggen om natuur en landschap. Milieuorganisaties en omwonenden roeren zich dan ook flink. De aanpak van het verkeersplein bij Gieten is echter veel minder omstreden. Knip daarom de procedure in tweeën en begin met dat laatste, zegt Statenlid Henk Pragt (D66). Hier voelt Bijl weinig voor, omdat het verkeersplein en de verdubbeling volgens hem in samenhang bezien moeten worden.

Hete adem

In Provinciale Staten worstelen de coalitiepartijen GroenLinks en ChristenUnie met het vraagstuk of ze de operatie moeten steunen. Statenlid Roy Pruisscher (CU) is niet overtuigd van nut en noodzaak en betwijfelt of de N34 wel zo onveilig is dat die gedeeltelijke verdubbeling noodzakelijk is.

GroenLinks voelt de hete adem in de nek van de vele tegenstanders van de operatie buiten het Provinciehuis. Statenlid Ewoud Bos van die partij hoopt dat het toekomstige eerste kabinet-Klaver de groei van het autoverkeer zodanig weet af te remmen dat de operatie niet meer nodig is.

Provinciale Staten praten nog een keer plenair over de operatie en zullen eind dit jaar vermoedelijk het licht op groen zetten voor het onderzoek naar de milieugevolgen. Dat zal over een jaar klaar zijn, waarna het provinciebestuur in 2022 beslist hoe de oplossing voor de N34 er uit zal zien. Naar verwachting zal tussen 2026 en 2028 de verbetering van de weg zijn beslag krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu