Tegenstem PvdA brengt terugkeer auto in Coevorder winkelstraat niet in gevaar; BBC2014 ontstemd over coalitiepartner

Een indruk van hoe de kop van de Friesestraat er straks komt uit te zien met de terugkeer van de auto. Illustratie: Gemeente Coevorden

De PvdA in Coevorden keert zich tegen de terugkeer van de auto in een deel van de Friesestraat. Desondanks blijft een meerderheid in de raad voorstander, blijkt uit een rondgang.

Vijftien raadsleden hebben zich voorgenomen vanavond voor te stemmen: BBC (negen zetels), VVD (vier zetels) en twee van de vier raadsleden van het CDA. ,,Wij blijven sterk verdeeld’’, zegt CDA-raadslid Lidy Klein Gunnewiek.

BBC2014 wil nog niet vooruitlopen op de raadsvergadering, maar raadslid Henk Mulder laat wel doorschemeren dat er niet ineens een ander geluid vanavond van de partij valt te verwachten. Bovendien zal de fractie geen behoefte hebben om de eigen wethouder Steven Stegen – nog maar net in dienst – af te vallen.

Tegen zijn, behalve de PvdA (vier zetels) en twee raadsleden van het CDA, ook PAC (twee zetels), D66 (één) en Politieke Partij Coevorden (eveneens één zetel).

‘Niet zo kies van de PvdA’

De PvdA verraste haar coalitiepartners BBC2014 en CDA door zondagavond naar buiten te brengen tegen de terugkeer van de auto te gaan stemmen. ,,We vonden het niet zo kies om het op deze manier te verkondigen, zonder ons even in te lichten’’, zegt Mulder (BBC2014). ,,Het heeft ons ook verbaasd’’, zegt Klein Gunnewiek. ,,Maar vanwege onze verdeeldheid kan ik me voorstellen dat de verwondering bij BBC2014 groter is.’’

De gedeeltelijke terugkeer van de auto in winkelstraten is al jaren een heet hangijzer in Coevorden. Burgemeester en wethouders hakten onlangs de knoop door: wel in de Friesestraat (vanaf het station tot aan de Schoolstraat), niet in de Bentheimerstraat. Twee onderzoeksrapporten lagen aan de basis van dit besluit: een bureau is tegenstander, de andere voor.

Flinterdun

Twee weken geleden liet de PvdA – net als enkele andere fracties – nog niet het achterste van haar tong zien. Nu noemt de fractie de onderbouwing van het plan ‘flinterdun’. In een toelichting schrijven de sociaaldemocraten: ‘En met name gebaseerd op vermeende belangstelling van enkele ondernemers om zich in dat deel van de Friesestraat te vestigen. Of daar gegeven de coronacrisis iets van terecht gaat komen, is maar zeer de vraag. Ook is er een breed verzet van inwoners van Coevorden en een aantal ondernemers in de Friesestraat. Iets dat niet zomaar terzijde kan worden geschoven’.

Alternatief scenario

De PvdA komt vanavond met een motie om alternatieve plannen te onderzoeken, in plaats van nu ja of nee te zeggen. ‘De PvdA-fractie is van mening dat nu niet overhaast besloten moet worden over een plan waartegen veel weerstand is. Neem de tijd om een alternatief scenario uit te werken. Een plan dat aansluit bij de ontwikkelingen op de Markt, de Weeshuisweide en het stationsgebied’, schrijft de partij.

Net als PAC en D66 eerder al aangaven vindt ook de PvdA dat auto’s niet passen in de uitgangspunten van de stadsvernieuwing: water, gezelligheid en historie. ,,Auto’s horen daar zeker niet bij.’’

Geen uitstel, nu een knoop doorhakken

De motie van de PvdA kan op sympathie rekenen, maar enkele fracties voelen niets voor uitstel. ,,Als je nu niks doet, verandert er ook niets’’, zegt Bernette Sieben (VVD). ,,We zijn er inmiddels zes jaar mee bezig. Er moet niet eerst nóg een onderzoek komen. We moeten een knoop doorhakken, maar tegelijkertijd ook afspreken terug te komen op het besluit als blijkt dat het niet werkt.’’

Dat laatste stuit het CDA tegen de borst. ,,Als je ondernemers wil trekken met parkeren voor de deur, kun je daar niet na een tijdje op terugkomen’’, vindt Klein Gunnewiek.

PAC en D66 waren twee weken geleden al fel tegen de terugkeer van de auto in de Friesestraat. ,,Dit is een heel slecht voorstel’’, oordeelde raadslid Jerry Stoker. ,,Dit plan deugt van geen kant’’, vond Lars Hoedemaker (D66).

‘Gepruts van niks’

Stoker verbaasde zich toen ook over uitspraken van wethouder Steven Stegen (BBC2014) dat grote winkelpanden aan de kop van de Friesestraat niet in beeld zijn voor appartementen.

Ook Henk Bouwers (Politieke Partij Coevorden) snapt daar niets van. ,,Je moet het winkelgebied aan die kant niet uitbreiden als je tegelijkertijd dat juist compacter wil maken. Die winkelpanden in de Friesestraat staan al jaren leeg. Geef daar een woonbestemming aan. Wat nu op tafel ligt, is gepruts van niks.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu