Tegenwind Veenkoloniën waarschuwt nieuw kabinet (+brief)

Foto: Pixabay/Steppinstars

De inkt van het regeerakkoord is nauwelijks opgedroogd of het oproer van Tegenwind Veenkoloniën kraait naar het nog te vormen nieuwe kabinet.

In een open brief waarschuwt de verzetsbeweging nog één keer voor de gevolgen van de komst van een grootschalig windpark in het Mondengebied. Die zijn rampzalig voor het leefklimaat, vindt Tegenwind Veenkoloniën. Het advies aan de volksvertegenwoordigers: zet een dikke streep door het plan om in het Mondengebied een windpark met 45 reusachtige windturbines te bouwen. Boor een andere energiebron aan: zon.