Tegenwind Veenkoloniën waarschuwt nieuw kabinet (+brief)

Foto: Pixabay/Steppinstars

De inkt van het regeerakkoord is nauwelijks opgedroogd of het oproer van Tegenwind Veenkoloniën kraait naar het nog te vormen nieuwe kabinet.

In een open brief waarschuwt de verzetsbeweging nog één keer voor de gevolgen van de komst van een grootschalig windpark in het Mondengebied. Die zijn rampzalig voor het leefklimaat, vindt Tegenwind Veenkoloniën. Het advies aan de volksvertegenwoordigers: zet een dikke streep door het plan om in het Mondengebied een windpark met 45 reusachtige windturbines te bouwen. Boor een andere energiebron aan: zon.

41 organisaties zetten de brief kracht bij hun handtekening: van dorpsverenigingen tot fracties van gemeentelijke politieke partijen tot ondernemersverenigingen en platforms tegen windmolens. ,,De lijst vertegenwoordigt onze achterban van duizenden mensen van Coevorden tot Delfzijl”, zegt voorman Jan Nieboer.

Dramatisch toekomstbeeld

In de brief schetst Tegenwind Veenkoloniën een dramatisch toekomstbeeld. Van ‘de omgeving ruïnerende en haar bewoners ziekmakende windturbines, met dag en nacht overlast onder meer door geluid en trilling producerende draaiende delen zo groot als voetbalvelden.’

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, is de moraal van de brief aan politiek Den Haag, met een knipoog naar zonne-energie.

In het Mondengebied buitelen van de weeromstuit de initiatiefnemers voor grootschalige zonneparken over elkaar heen. Het is een vlucht naar voren, met als bijbedoeling te voorkomen dat het grootschalige windpark er komt.

Geen kans laten liggen

De vraag rijst: waarom wacht Tegenwind Veenkoloniën niet eerst rustig de uitspraak van de Raad van State af? Inzet van de zaak is vernietiging van het besluit om het windpark in te passen. In september zijn de zittingen geweest, de uitspraak volgt waarschijnlijk in december.

Nieboer: ,,Wij willen geen kans laten liggen. En de praktijk wijst uit dat rechters met een scheef oog nog wel eens willen kijken naar maatschappelijke omstandigheden en hoe de goegemeente er tegenaan kijkt. Dat er in het Mondengebied geen draagvlak is voor de plaatsing van windturbines is genoegzaam bekend”, zegt Nieboer, verwijzend naar de enquête die uitwees dat meer dan tachtig procent van de respondenten in het gebied zo’n groot windpark niet ziet zitten.

Volgens Nieboer hoeft het feit, dat de windboeren kosten hebben gemaakt, omdat ze al jaren bezig zijn met procedures en plannen, geen belemmering te zijn het roer om te gooien.

De ontwikkelaars zouden volgens hem hebben aangegeven te kunnen leven met een vergoeding voor de gemaakte kosten. ,,Er is zelfs al een bedrag van 1,2 miljoen euro genoemd, zijnde de kosten die ongeveer 35 windboeren in het gebied met elkaar hebben gemaakt.”

Nieuws

Meest gelezen

menu