Tijd dringt voor snelle spoorverbinding met Randstad

Omdat er voor 2030 een veel snellere spoorverbinding tussen het Noorden en de Randstad moet zijn, betreurt Drenthe het dat Den Haag er nog geen geld voor uittrekt.

Foto:

Foto: Siemens / HL-STUDIOS

De reistijd moet over negen jaar een half uur korter zijn. Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) zal de verantwoordelijke ministers dan ook aan deze afspraak houden, laat zijn woordvoerder Eddy Beuker weten op het bericht dat de eerste miljarden-bijdragen uit het zogenoemde Groeifonds vooral naar de Randstad gaan en niet naar de Lelylijn, de nieuwe verbinding die van Groningen via Lelystad en Almere naar de Randstad moet lopen.

Eerst inzetten op bestaande spoor

„De afspraak gaat echter vooral over een snelle spoorverbinding”, benadrukt Beuker. „Het gaat sowieso niet lukken om die Lelylijn voor 2030 te realiseren. Daarom moeten we eerst inzetten op het bestaande spoor. Met name de flessenhals tussen Zwolle en Meppel moet je aanpakken.”

Beuker wijst er op dat het kabinet nog een standpunt moet innemen over de besteding van de miljarden uit het groeifonds. „Het gaat ook om de eerste tranche, het kan natuurlijk goed zijn dat de snelle spoorverbinding de volgende keer aan de beurt is.”

Accentverschillen

Het Noorden heeft zich er eensgezind aan gecommitteerd dat er een snellere spoorverbinding met de Randstad moet komen. Toch lijken er accentverschillen te zijn. Aan Friese en Groningse kant wordt de Lelylijn benadrukt, de Drenten willen eerst de bestaande spoorverbinding sneller en beter maken. „Maar voorop staat dat we het Noorden beter bereikbaar willen maken”, stelt Beuker. „Dit kan ook de druk op Amsterdam verminderen, je kunt dan daar werken en in het Noorden wonen.”

Provinciale Staten in Drenthe vinden het echter ook heel belangrijk om de treinverbindingen binnen Noord- en Oost Nederland te verbeteren. Daarom namen zij onlangs een bijna unanieme motie aan om vaart te zetten achter de Nedersaksenlijn, die van Groningen via Stadskanaal en Emmen naar Enschede moet lopen. Deze spoorverbinding verbindt het Noorden ook beter met Duitsland. „Daarom vindt de provincie Drenthe het allebei belangrijk: je moet het Noorden beter verbinden met de Randstad, maar ook de onderliggende verbindingen hier verbeteren”, zegt Beuker.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu