Burgemeester Damsma maakt 'dat gaan we regelen' waar: één meldpunt voor (stank)overlast Wijster

Een centraal meldpunt voor (stank)overlast van bedrijven in Wijster heeft lang op zich laten wachten, maar burgemeester Mieke Damsma lijkt een succesvolle eindspurt in te zetten.

De VAM-berg met op de achtergrond het ETP-terrein in Wijster.

De VAM-berg met op de achtergrond het ETP-terrein in Wijster. Foto: archief Willem Braam

Steen des aanstoots zijn de bedrijven op het ETP-terrein in Wijster, met name de (slacht)afvalverwerkers Noblesse en Attero. Mestvergister Rika komt daar nog bij. Omwonenden klagen steen en been, maar kunnen tot dusver niet terecht bij een centraal meldpunt waar daadwerkelijk werk wordt gemaakt van de klachten. Damsma komt nu met een plan voor een digitaal klachtenloket op de gemeentelijke website.

Damsma vertelde raad niet over dichte deur in ‘Assen’

Dit voorjaar gaf de gemeenteraad de burgemeester al opdracht in samenwerking met de provincie en buurgemeente Hoogeveen een dergelijke voorziening te realiseren. Damsma kwam in mei van dit jaar voor een dichte deur te staan in ‘Assen’, maar verzuimde de raad in te lichten over de afwijzing.

Het kwam haar in de raad onlangs op een tik op de vingers te staan. De raad was ‘zeer teleurgesteld’. Niet alleen in de houding van de provincie, maar vooral ook in het zwijgen van de burgemeester. Want al die tijd gebeurde er niets. ,,Dit hadden we veel eerder moeten weten’’, zei Jannes Kerssies van Gemeentebelangen Midden-Drenthe.

Met de woorden ‘dat gaan we regelen’ beloofde ze beterschap: vóór 1 januari van het komende jaar is een klachtenloket met opvolging operationeel. Met het voorstel, dat woensdag in commissieverband werd besproken, maakt Damsma die woorden waar.

In de commissie zei Damsma bij de afhandeling te blijven samenwerken met de provincie. Raadsleden twijfelden over het effect en de snelheid van de klachtenafhandeling. De burgemeester stelde voor na een kwartaal de gang van zaken te evalueren. ,,Kijken hoe het gaat en of het werkt.’’ De PvdA was en bleef zeer sceptisch.

Gemeentebelangen lanceerde eigen meldpunt

De partij van Kerssies was het wachten beu en lanceerde een eigen meldpunt, etpoverlast.nl. Daar kwamen direct de nodige klachten binnen. De partij bood de site ‘ter overname’ aan. Daar maakt de burgemeester graag gebruik van. Zij stelt voor het klachtenmeldpunt aan de gemeentelijke site te hangen, zodat bezoekers van etpoverlast direct bij het loket van de gemeente terechtkomen. Klachten kunnen ook telefonisch worden doorgegeven aan de gemeente.

Eén loket voor alle klachten

Op het ETP-terrein valt het ene bedrijf onder de vergunning van de gemeente en het ander onder die van de provincie. De pagina op de website van de gemeente is bedoeld voor alle klachten en achter de schermen wordt dan bekeken of de gemeente of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) van de provincie de betreffende melding moet afhandelen.

Ook is de gemeentelijke ETP-pagina bedoeld om inwoners te informeren over ontwikkelingen op het bedrijventerrein. De klachten en andere inbreng van burgers worden met enige regelmaat besproken met de raad, belooft Damsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu