Toekomst Boerhoorn Rolde ter discussie

De toekomst van ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde staat ter discussie. De gemeente belegt maandag een bijeenkomst met Roldenaren die mee willen denken. De PvdA gooit alvast een idee in de groep: een medisch centrum.

De toekomst van ontmoetingscentrum De Boerhoorn in Rolde staat ter discussie. De gemeente belegt maandag een bijeenkomst met Roldenaren die mee willen denken. De PvdA gooit alvast een idee in de groep: een medisch centrum.

De gemeente heeft al diverse opties voor de toekomst van De Boerhoorn, maar nodigt het dorp nadrukkelijk uit om mee te bepalen hoe het verder moet met het veertig jaar geleden gebouwde sport- en ontmoetingscentrum. De uitkomst moet wat de gemeente betreft in ieder geval zijn dat de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor het gebouw en het ook een stuk minder drukt op de gemeentebegroting. Privatisering dus.

Bijleggen
Nu moet er jaarlijks drie tot vier ton bij om de door Cor Kalsbeek ontworpen trots van Rolde in stand te houden. De sporthal wordt nog altijd druk gebruikt, maar dat geldt niet voor het dorpshuisgedeelte. Daar vallen al wel wat gaten in de bezetting van de ruimtes en het is te verwachten dat de bibliotheek ook naar een kleinere ruimte wil.

Volgens wethouder Henk Heijerman zijn er wel kandidaten die gebruik willen gaan maken van De Boerhoorn. Zo heeft een lokale sportschoolhouder al interesse getoond. Bovendien zoekt de huisarts andere ruimte. ,,We willen graag in gesprek welke functies er in moeten. Wat ons betreft is alles mogelijk,'' aldus Heijerman.

Medisch centrum
Voor de PvdA is het een goed moment om de discussie breder te maken dan alleen De Boerhoorn. De fractie meent dat er veel meer op het spel staat in Rolde dan de toekomst van het ontmoetingscentrum. Ook voor het seniorencomplex De Wenning is de toekomst ongewis. De PvdA heeft na gesprekken met de zorgsector in Rolde de conclusie getrokken dat het ombouwen van De Boerhoorn tot medisch centrum het overwegen waard is. Het gebouw kan eventueel nog worden uitgebreid op een terrein naast de sporthal.

Het idee is een bundeling van krachten van huisartsen, fysiotherapeuten, fitness, dagopvang voor ouderen, thuiszorg en ontmoetingsruimten voor jong en oud. PvdA-raadslid Henk Santes: ,,We willen graag een brede discussie, waarbij niet direct naar het geld wordt gekeken.'' De PvdA meldt dat de eigenaar van De Wenning geconfronteerd wordt met hogere eisen aan bewoners van verzorgingshuizen, waardoor een uitbreiding gecombineerd met een medisch centrum kan helpen bij een zekerder toekomst.

De Boerhoorn is het laatste ‘dorpshuis' in Aa en Hunze dat de gemeente nog zelf beheert. Het wordt verhuurd aan diverse verenigingsactiviteiten en sportclubs.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu