Toename zonneparken zorgt voor probleem: elektriciteitsnet overbelast

De enorme toename van zonneparken levert op steeds meer plaatsen problemen op met het elektriciteitsnetwerk. Dat probleem speelt met name in Zuid-Groningen en Noord-Drenthe.

Daar worden worden zo veel zonneparken geplaatst dat het elektriciteitsnet de verwachte hoeveelheid geproduceerde zonnestroom niet aan kan. Woordvoerder Jan Bakker van regionaal netbeheerder Enexis: ,,In die landelijke gebieden is met de aanleg van het netwerk geen rekening mee gehouden dat er ooit zo veel capaciteit nodig zou zijn. Er zijn immers geen grote steden of industrieën. Maar nu komen al die zonneparken.”

Projecten verplaatsen

TenneT (beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) en Enexis willen in gesprek willen gaan met initiatiefnemers van zonneparken in het gebied rond Stadskanaal, Musselkanaal en Gasselte om te vragen of ze hun project niet elders willen realiseren.

,,Mochten zij vast blijven houden aan een aansluiting rondom de hoogspannings-stations in die drie plaatsen dan kan TenneT waarschijnlijk onvoldoende transportcapaciteit garanderen”, aldus TenneT-woordvoerder Jeroen Brouwers. Hij benadrukt dat er in beide provincies nog voldoende andere locaties zijn waar wel op grote schaal groene stroom kan worden geproduceerd.

TenneT en Enexis onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden om in het gebied zo veel mogelijk zonneparken in te passen. Daar hopen ze in het najaar een plan voor te hebben. Brouwers wijst erop dat als het hoogspaningsnet moet worden uitgebreid, het jaren duurt voordat de bouw en de besluitvorming daarover zijn afgerond.

Meer problemen

Ook elders in het land levert de enorme hoeveelheid initiatieven voor zonneparken problemen op. De toename overtreft alle verwachtingen. De verklaring daarvoor zijn de lucratieve subsidies die het Rijks geeft voor de productie van zonnestroom.

Dat de explosieve groei de netbeheerders overvalt komt volgens hen door gebrek aan regie door het Rijk. Dat heeft voor de bouw van windparken per provincie aangegeven voor hoeveel vermogen aan windmolens ze moeten toestaan en in welke gebied de turbines moeten komen.

Gebrek aan sturing

Die sturing ontbreekt bij de zonneparken, waardoor de netbeheerders niet tijdig kunnen inspelen op eventueel noodzakelijke aanpassingen op het net. Het gebrek aan regie leidt volgens hen ook tot geldverspilling. Er komen zonneparken op plaatsen waar in de capaciteit moet worden geïnvesteerd, terwijl op locaties met een toereikende infrastructuur niet wordt gebouwd.

Enexis meldde eerder de gestage groei van woningen en bedrijfsgebouwen met zonnepanelen op het dak. Zo’n 10 procent van de elektriciteit die huishoudens in Groningen en Drenthe verbruiken, is daarmee geproduceerd.

Nieuws

menu